Pollennett. Virker de?

Det har kommet et nytt nett som kan settes i vinduer akkurat som myggnett. Det averteres at de slipper gjennom luft, men holder pollen ute. Det høres lurt ut. Virker de? 

(6. mai 2003)

SVAR:

Slike nett slipper ikke pollen gjennom, men vanligvis slipper de heller ikke luft gjennom. Da må det blåse rett på nettet eller være et sug innenfra. I hus med naturlig ventilasjon er luftskiftet som oftest dårlig fra før annet enn ved gjennomntrekkslufting. Settes det opp pollentette nett, blir luftskiftet altfor dårlig.

En innsender har fortalt at han satte opp et sånt nett i vinduet til barneværelset og målte CO2 før ungene la seg og neste morgen. Da var CO2 steget fra rundt 800 ppm til over 2 000 ppm. Det betyr at vinduet og lufteluker like godt kunne vært lukket helt.

Kanskje nettet ville ha virket om faren hadde åpnet dørene fra barnas soverom til kjøkkenet og latt kjøkkenviften gå for fullt slik at det oppstod et sug?

I bygninger med balansert ventilasjon er slike nett bortkastet, for der fanger de vanlige filtrene opp pollen.

(6. mai 2003)