Skole nær hestesenter?

"Vår barneskule og et hestesenter er nært lokaliserte. Nokre elevar er svært plaga med allergi knytta til hest.

Hestesenteret har stall og luftegårdar som grensar til skuleplassen.I luftegården kan her vere opptil 20 hestar samtidig. Elevane må også passere området på veg til og frå skulen.

På nettsida "allergiviten for alle" fant vi noko informasjon, men ønsker meir kunnskap.

Gjødseldunge er plassert på utsida av stall. Kan dette øke allergiplager? Vil det ha effekt å flytte luftegård/beite til eit areal på andre sida av stallen slik at der blir eit hestefritt område på ca 20 -30 meters breidde mellom skule og stall? Dette mtp overføring av allergener via luft?

Vi tenker at skulen må innføre regler for elever som har vore i kontakt med hest mtp ridetøy, stallbesøk i skuletida osv. Nokre gode råd?"

 

SVAR:

Allergi mot hest er vanlig. Det er en vanskelig allergi som skaper mye sykdom og problemer for mange av de berørte, fordi hest gir fra seg betydelige mengder støv som lett kan gi allergi. Mikroskopiske mengder kan så utløse alvorlig sykdom.Plassering av skole nær inntil hestesenter, gårdsbruk med hester, hestehage eller ridestier er meget uheldig og kan skape store problemer for elever og lærere. I denne kunnskapsbanken om hest, står det:  

"Hest hører til de dyrene som ved siden av katt og hund gir fra seg mest aktive ("sinte") allergenene.

Mange som er allergiske mot hest, kan reagere "bare på  lukten" på flere meters avstand når en hest kommer forbi. Det skyldes nok mest at hesten gir fra seg mikroskopiske støvpartikler med allergener som pustes inn sammen med "lukten". I noen tilfeller kan det kanskje også utvikles betinget refleks på lukten av hest (se Betinget refleks)

Støv med allergener bæres også i og på klærne og i håret hos mennesker i kontakt med hester og blander seg med husstøvet  i boligen. Dette kan være et stort problem for mennesker med hesteallergi.

Ridetøy bærer med seg rikelige allergener inn, og dette kan utløse allergireaksjoner i klasserom. Obs reaksjoner pga hester i sirkus!

I skoleklasser der noen elever rir, må det vises særlige hensyn på grunn av dette."

Ved undersøkelser av skoler er det vist at støv i klasserom inneholder betydelige mengder av allergener fra dyr som elevene er i kontakt med. Hver skoledag drysser det slikt støv fra elevers og læreres klær og hår og samles opp i klasserommene. For noen uheldige kan det føre til at klasserommet bidrar til at de blir allergiske (blir sensibilisert), og de som har slike allergier, blir ofte syke.

NB! Når så mange rapporterer at de reagerer og blir syke (med bl.a. astma)  på flere meters avstand fra "dampende" hester, må det godtas som reelle allergiske reaksjoner  i samsvar med aktuelle forskningsresultater. Når jeg i det følgende antyder noen avstander, er det imidlertid ut fra skjønn til dels bygget på hva pasienter har fortalt. Det finnes ingen forskning på hvilke avstander til hest som tåles eller ikke.

Hva bør gjøres?

 1. Kommunen  ved Helseetaten og Teknisk etat og evt HMS bør forsøke alt for å få plassert hestene, lufte- og beiteområde, ridestier etc i  forsvarlig avstand fra skoleområdet - i prinsipp lengst mulig vekk. (20-30 meter kan være i minste laget, men hver meter teller).
 2. Elevenes skolevei bør gå utenom hestenes område slik at de som er allergiske, ikke må komme nærere enn 8-10 meter, og andre barn ikke fristes til å klappe hester før de kommer til skolen.
 3. Hvis stallen ligger så nær skolen at stallukt når skolen med vanlige vindretninger,  bør evt problemer med det (hos elever og lærere) kartlegges med henblikk på evt tiltak. Spesielt må en da vurdere ventilasjonsforhold og inntaksluften for skolen
 4. Skolen bør informere elever og pårørende (skriftlig) om  at det er nødvendig med tiltak for å beskytte elever (og evt lærere) som er allergiske mot hester og/eller har stor risiko for å utvikle slik allergi
 5. Elever eller pårørende som  opplever noen av tiltakene (se pkt 6) som problematiske, anmodes om å snakke om dette med skolen. Det er løsninger på det meste, bare viljen er til stede.

 Tiltak i skolen bør være:

 • Informasjon som i pkt 4 og 5 ovenfor
 • Det kan være nyttig om noen elever med hesteallergi, forteller om dette til klasssen(e) - hvis de vil!
 • Forbud mot å bruke klær som har vært i kontakt med hest, på skolen
 • Hvis noen "lukter hest" på skolen, tar skolen dette varsomt opp med vedkommende eller de pårørende
 • Ingen ridning eller hestekontakt før skoletid (evt stallbesøk etc legges  til siste skoletime)
 •  Godt renhold er spesielt ønskelig - også på høye støvsamlende flater og lister, reoler etc.
 • Det kan hjelpe på samarbeidet med elevene om klassen leser "Elggjengen og allergiene" (ISBN 82-994717-0-2) - som gir både spenning og kunnskap til barn fra 4.- 5. klasse og oppover. (Det er derfor den ble skrevet og er forhåpentlig på skolens bibliotek. 

 

Tilføyelse:

En liten beretning fra virkeligheten: Berit på 8 år har astma med allergi mot flere ting. På vei fra skolen så hun og vennene en hest som stod ved en bjørk i hestehagen. Hun fikk astma og trodde det var på grunn av bjørkepollen, men bjørkeraklene blomstret ikke på den tiden, så det skyldtes nok hesten! 

Ved allergi mot hest er det nok at det damper (lukter) av hesten eller at den rister seg litt. Da sprer den allergenholdig støv (og såkalte aerosoler). Det er mer enn nok for mange med allergi mot hest! 

(Sist oppdatert 2. september 2004)