Spørsmål om "kuldeallergi"

Er det fler og fler som får det? Har inntrykk at det er en voksende gruppe allergikere.

Er kuldeallergi noe mer enn bare plager? Kan det være direkte farlig for de som er utsatt.

Hva slags behandling gis? (jeg får selv Zyrtec, og har hørt om solbehandling, men er det noen nye medikamenter under utvikling?)

Hvem får kuldeallergi? (aldersgrupper, er det forskjeller der?) 

Hvordan eller hvorfor får man det?

(18. oktober 2004)

SVAR:

Du bør lese om kuldeintoleranse. Det er egentlig ingen allergi i ordets riktige betydning.

Det er ingen systematisk registrering av hvor mange som plages av dette. På min åpne telefon for rådgivning på Voksentoppen (mandag/tirsdag 1000-1130) får jeg ofte spørsmål om dette, og jeg tror nok det er  noen tusen i Norge med kuldeintoleranse i forskjellig grad. Det er dessverre et lite kjent fenomen - også blant helsepersonell.

Hos mange er de første plagene relativt beskjedne, men det kan utvikle seg til å bli meget alvorlig, og personlig tror jeg det skjer noen ulykker og nesten-ulykker (drukning) hvert år på grunn av dette (etter beretningene på telefonen).

Det finnes ingen effektiv behandling som fjerner kuldeintoleransen. Antihistamin som Zyrtec kan dempe reaksjonene litt, men ganske beskjedent for det dreier seg om mye mer komplisert kjemi i kroppen enn det antihistaminer virker på. Solbehandling (UVB) kan ha litt, men ofte ingen effekt. Noen har forsøkt langvarig behandling med penicillininjeksjoner, men med tvilsom virkning. Foreløbig er det ingen nye medisiner som virker godt og spesielt ikke forebyggende.

Ved alvorlige reaksjoner må det brukes adrenalinpenn (Epipen, e.l.) som nødhjelp og livredder. Slike pasienter må ha adrenalinpenn tilgjengelig ved risiko for kuldereaksjoner (skiturer, hvis de tar risikoen med bading i sjøen osv).

Kuldeintoleranse kan starte i allle aldre - helt ned i småbarnsalderen. Det er ingen registrering av aldersfordeling.

Årsaken til at noen får dette, er ukjent bortsett fra at noen former kan opptre i familier og noen av disse skyldes et spesielt protein (kryoglobulin) i blodet deres. I noen tilfeller kan kanskje infeksjon starte plagene.

 "Kuldeastma" skyldes ikke kuldeintoleranse av denne typen. Når så mange med astma blir verre når de puster i kald luft, er det ikke kuldeintoleranse, men fordi astma ofte skyldes hyperreaktivitet i luftveiene, og kald luft virker som utløsende irritant.

(Sist oppdatert 18. oktober 2004)