Spørsmål om middbekjemping

Vi er to stykker (mor og datter) med middallergi og astma i denne familien. Begge to bruker middsikre trekk på madrassene, men er fortsatt veldig plaget. Nå har vi sett reklame for noen som kaller seg ”matress doctor” og som lover gode resultater – til og med med gratis hjemmebesøk og demonstrasjon!! Reklamen lover så mye at en skeptiker som meg blir litt mistenksom samtidig som jeg har lyst til å prøve dette. Hva mener du?

(29. november 2006)

SVAR:

Først må det bemerkes:

1/ Det at dere fortsatt er plaget (av astma?) kan også ha andre grunner enn allergi mot midd, - andre allergier? Irritanter? Annet? Utilstrekkelig medisinbruk? Se Årsaker til forverring.

2/ Det er ikke nok å ha middtrekk bare på madrassen, men også på dyne og puter samt andre tiltak i tillegg, og det gjelder alle senger i soverommet–for middene kan være relativt raske (se Cells alive) og flytte fra seng til seng og til naborom, se Tiltak mot midd.

Jeg har studert både den norske nettsiden  og den engelske nettsiden  til ”Matress doctor”.

Bakgrunnsstoffet om midd og middallergi i disse nettsidene er utmerket og helt i tråd med forskningsbasert kunnskap (særlig fyldig i den engelske nettsiden).

De anbefaler gode tiltak: 1. middsikkert sengetrekk på madrasser, dyner og puter 2. Grundig rengjøring av madrasser og sengetøy. 3/ Ikke andre tekstiler i soverommet 4/ God rengjøring av soverom og tilstøtende rom osv. Den norske nettsiden har lenker både til allergiviten.no og til inneklima.com som har mye relevant stoff.

Foreløpig har jeg ikke funnet noen forskningsrapporter om fremgangsmåte og produkter fra dette firmaet. I tillegg til gratis hjemmebesøk og demonstrasjon der grundig og god støvsuging av sengetøyet er en viktig del, brukes en spesiell forbehandling  før støvsugingen og det brukes UVC (ultrafiolett) bestråling og en egen spray med såkalt Citrox®. Det foreligger ingen dokumentasjon for virkning på midd av dette.

Jeg har tidligere henvendt meg til den norske avdelingen for å få informasjon om det de tilbyr og evt. publisert vitenskapelig dokumentasjon.

Opplysningene om Citrox som sprayes i sengen, kan tyde på en viss risiko for forverring av atopisk eksem hvis dette stoffet smitter over fra sengetøyet til naken hud. Slik smitte kan teoretisk skje særlig hvis det opptrer svette i sengen, men dette er ikke undersøkt etter det jeg vet. Ut over det later det ikke til å være noen helserisiko ved produktet. Det er (på samme måte som UVC) mildt bakteriedrepende (testet og bekreftet i et uavhengig laboratorium.), men jeg kan ikke se at det dreper midd, som hører til insekter (i slekt med edderkopper) med stor motstandskraft mot insektmidler. Der er det nok viktigere med tiltakene som gjennomføres og som gir midden dårligere vilkår for tilgang til mat og egnede steder for formering.

Konklusjon: Som du forstår, mangler forskningsbasert kunnskap om akkurat dette, men jeg ville ikke være redd for å la deg prøve – og spesielt ikke hvis du følger de generelle rådene som gis om bekjemping av husstøvmidd med ekstra god rengjøring i tillegg til bruk av middsikkert trekk på madrass, dyne og puter. Middsikre trekk reduserer mengden av middallergener i senger, men det er nødvendig med flere tiltak samtidig. Det er helt feil når noen påstår i annonsene sine at deres middtrekk gir total beskyttelse mot midd og middavføring (selv om du kan se slike annonser i NAAF's egne blad).

(Sist oppdatert 30. november 2006)