Spørsmål om muggsopper og helse

Eg og mine barn har måtte flytte ut av huset vårt, fordi det er mugginfisert. Det er tatt muggmålinger. Det som eg lurer på er om eg kan få svar på, kan eg få forklaring på kva desse muggartane som er i huset mitt gjer for vår helse: CLADOSPORIUM, BAKT/GJER, ULOCLADIUM, PENICILLIUM, ASPERGILLIUS, GEOMYCES, STREIL UDENDTIFISERT.

Eg og mine barn har fått utvikla astma, vi har også slitt med hodepine, tretthet, bihulbetennelse.

Men det er veldig viktig for meg å få klare å dokumenter kva kvar enkel muggsopp gjer med oss, då vi alle er blitt så og seie friske etter å ha budd i ein midlertidig bolig, sidan 1 juni, dette er ei forsikringssak og eg treng den dokumentasjonene eg kan få. Håper Dere kan hjelpe meg.

(5. august 2005)

SVAR:

Det er litt uvanlig at fuktsskader inne gir vekst av en slik mangfoldig blandingsflora med både Cladosporium, Ulocladium, Penicillium,  Aspergillus og Geomyces m.fl., men sammensetningen tyder sterkt på fuktskade ("Streil" er nok bare navnet på analyselaboratoriet eller analysemetoden).

I hver av disse artene er det mange underarter, og det er stor forskjell på underartenes evne til å produsere stoffer som kan gi helseskade.

Det er ikke mulig å si hvor mye  hver enkelt av disse bidrar med til sykdom og plager der det er muggsoppvekst inne, for det er nok ofte kombinasjoner av dem som betyr mest,  men det er helt klart at fukt og muggsoppvekst inne kan være helseskadelig. Dette er utførlig omtalt i et forskningsprosjekt som NFBIB har gjennomført, se oppsummeringen  og  Dokumentasjon --  med liste over forskningsbasert litteratur.

Muggsoppeksponering kan føre til og forverre astma. Det kan skyldes utvikling av allergi mot en eller flere muggsopparter. I Norge er allergi mot Cladosporium herbarum vanligst, og dernest Penicillium.  Slik allergi kan vanligvis påvises med allergitesting i hud og blodserum, men det hender at testingen slår feil. Astma på grunn av muggsoppallergi kan være vanskelig og alvorlig. Det kan også utvikles astma uten at det påvises noen allergi.

Noen underarter av Aspergillus kan gi en spesiell lungebetennelse, men det skjer vanligvis hos personer med nedsatt immunforsvar. Som omtalt i den nevnte oppsummeringen, bidrar muggsopper ved fuktskade inne ganske ofte til hodepine og unormal tretthet. Det skyldes sannsynligvis mykotoksiner og/eller glukaner fra noen muggsopper.

Det kan være vanskelig eller umulig å bevise og motbevise disse årsaksforholdene (utenom  allergi), men indisiene er så sterke at en ikke kommer utenom.

Dessverre er det likevel mange som kommer i konflikt med forsikringsselskapet sitt i slike situasjoner som du beskriver. Det kan berøre mange barn (som er særlig sårbare) og derfor har Norsk Forum for Bedre Innemiljø for barn (NFBIB) tatt utfordringen og lager nå en veileder for dette ut fra bygningstekniske, juridiske og helseorienterte aspekter  - se omtalen under AKTUELT.

Det kan være lurt å gjøre forsikringsselskapet oppmerksom på de dokumentene du finner om dette hos NFBIB.

(Sist oppdatert 5. august 2005)