Spørsmål om munnpusting ved astma

I en artikkelen  om luftforurensninger i Inneklima.com står det  at barn kan bli verre av sin astma når de puster med åpen munn. Kan du forklare det nærmere? Min sønn på 8 år som har mye astma,  puster alltid med åpen munn. Han er operert to ganger for falske mandler og er ikke så tett i nesen som før, men puster likevel alltid gjennom litt åpen munn. Kan vi gjøre noe med det?

22. april 2004

SVAR:

Nesen er veldig viktig for pusten på flere måter. Den fanger opp støv fra luften og beskytter på den måten de  nedre luftveiene (bronkiene) mot mesteparten av relativt store partikler i svevestøvet. Samtidig varmer den opp innpustluften (til ca 32o C) og beskytter altså bronkiene mot altfor kald luft. Kald luft virker som du vet, forverrende på astma (irritantvirkning).  I tillegg blir innpustluften tilført fuktighet hvis den er tørr. I nesens bihuler blir det også produsert stoffer som virker gunstig på bronkiene. Så nesen er et fabelaktig organ! Vi bør puste mest mulig gjennom nesen.

Det er en klar sammenheng mellom falske mandler (adenoid) og astma (og mellom nesetetthet (rhinitter) og astma).  Svært mange barn med dette er munnpustere, fordi de venner seg til det når  nesen er tett kanskje i årevis. Det fører også til at mange får et litt smalt hakeparti når det varer lenge i tidlig oppvekst. 

Falske mandler kan vokse ut igjen etter operasjon for det. Det kan være lurt å be legen undersøke om de er store eller om nesen er for tett av andre grunner som trenger behandling (f.eks. nesedråper?).

Hva kan dere ellers gjøre med det?

Første bud! Ikke mas om det! Ikke bebreid ham! Annet bud! For å kunne hjelpe ham, må dere forstå ham!

Ta det opp med gutten på en hyggelig måte uten å virke formanende. Det vil sannsynligvis få ham til å lukke munnen og puste gjennom nesen noen ganger når han husker det, men en åtteåring glemmer fort sånt!

For eksempel:

  1. snakk om operasjonene mot falsk mandel og gjør det klart for ham at dere forstår at han har vært nødt til å puste med åpen munn og at han har vennet seg til den måten å puste på
  2. fortell så om nesen slik jeg har gjort ovenfor
  3. spør ham om hvordan han synes det er å puste med lukket munn mens dere sitter sammen
  4. lytt til hva han sier for å få et inntrykk av hvor vanskelig det er for ham
  5. spør hvordan det er når han er ute (kanskje  like godt ta en tur med det samme?)
  6. hva med hjelp ev en kyndig fysioterapeut?

Noen fysioterapeuter har erfaring med å trene inn  nesepusting under ulike forhold. Dette kan dere kanskje ta opp med fastlegen eller den øre-nese-hals legen som fjernet de falske mandlene?

(Sist oppdatert 22. april 2004)