Spørsmål om ozon og helse

I et tidligere dokument i Allergiviten står det at ozon kan virke forverrende ved astma og KOLS. Men en forhandler av joneapparater hevder at ozon er sunt! Hva er riktig?

(1. august 2005)

SVAR:

For mange mennesker kan nok lave konsentrasjoner av ozon i luften være helt uskadelig, men det er mye forskning som viser at ozon selv i lave konsentrasjoner forverrer luftveissykdommer som astma og KOLS. Det er besvart i et tidligere dokument om ozon. 

Ozon produseres særlig når ultrafiolett lys (UV-stråling) virker på støvpartikler,  og det opptrer særlig ved kombinasjon av tåke og industri- eller trafikkforurensninger ("Smog" (eng) er en kjent årsak til forverring av astma, bronkitter og hjertesykdommer). Ozon kan også produseres inne for eksempel av kopimaskiner, kunstig "høyfjellsol" og når elektrisk utstyr skaper gnister når elektrodene blir støvete. (Det skjer ofte i joneapparater og andre såkalte luftrensere). Særlig kraftig ozoneffekt  (oksidasjon) inne blir det når bygg og inventar ozonbehandles mot muggsoppvekst eller for å fjerne lukt (se Luktfjerning).

Det er mange som synes å tro at ozon er et uskyldig kjemisk stoff. I realiteten er det  uttalt reaktivt og potensielt skadelig i mange sammenhenger.

Oksidasjon med ozon eller andre midler brukes bl.a. for å bekjempe mikroorganismer  fordi de er erkjent "helseskadelige" for disse. Ofte brukes det uten tanke for mulige skadevirkninger på livsfunksjoner (biologien) også hos sårbare mennesker (og sårbare materialer). Alle oksideringsmidler kan bleke tekstiler, angripe plast og gummi (NB elektriske ledninger). Noen mennesker blir syke. Jo høyere konsentrasjon som brukes, desto større blir skadevirkningene.

(Sist oppdatert 2. august 2005)