Spørsmål om pollenvaksinering

"Jeg har fått påvist kraftig pollenallergi mot bjørk og noe lettere mot gress. I jobben er jeg avhengig av å gå i bjørkeskogen og gjennom enga, så jeg vurderer vaksinering.

1/ Slik jeg forstår det er det virkning i ca. 50 % av tilfellene.

2/Må jeg gjennomføre 3 år med vaksinering før jeg vet om det har virkning på meg eller kan det merkes tidligere?

3/ Dersom vaksinering virker på meg, hvor lenge kan jeg regne med virkning?

4/  Om virkningen er kortvarig, kan vaksinering gjentas? 

5/ Om vaksinen ikke virker på meg, risikerer jeg da varig forverring p.g.a. vaksineringen?"

(2. august 2004)

SVAR:

1/ De fleste undersøkelser viser at vel 80% av dem som vaksineres mot pollenallergi, blir bedre av høysnue, men kontrollerte forsøk viser at ca 30 % også blir bedre etter placebo (det vil si av seg selv) - altså har selve behandlingen egentlig effekt hos 50%, mens din mulighet skulle være vel 80%. I din situasjon er jo dette en rimelig god mulighet der du som voksen kan ta standpunkt til om du vil ta på deg alt besværet og alle stikkene (noe som vanligvis ikke bør påtvinges barn - etter min mening).

Men OBS det er veldig få som blir helt bra, slik at du nok uansett bør beskytte deg med antihistaminer, dekkende solbriller og støvmaske  eller pollemaske når du går gjennom blomstrende bjørkeskog og enger.

2/ Virkningen er avhengig både av genetiske særtrekk og "immunologisk erfaring" når behandlingen begynner.  Den er også avhengig av kvaliteten på allergenpreparatene og  hvor kvalifisert legen er til å bestemme doser og fremdrift i vaksineringen.

Det er noen som merker bedring allerede første pollensesong etter en behandling som er startet om høsten året før (men det gjelder også placebogruppen), andre etter to år og noen først senere. Dette er jo også avhengig av styrken av polleneksponering fra år til annet.

3/ Når en er kommet frem til maks tålte dose, gjennomføres vedlikeholdsbehandling vanligvis med en injeksjon pr måned. I din situasjon bør nok dette vedlikeholdes i noen år hvis du oppnår bedring av betydning. 

4/ Se pkt 3/. Vaksineringen kan gjentas, doser evt økes etc. I løpet av noen år kommer det sannsynligvis nye former for vaksinasjon som evt også kan prøves.

5/ De gode tallene for allergivaksinering gjelder for høysnue behandlet av høyt kvalifiserte leger.

De gjelder ikke for allergisk astma og absolutt ikke ved atopisk eksem (som veldig ofte blusser opp under allergivaksinering).  Ved overdosering eller vaksinering gitt tross nedsatt toleranse på grunn av infeksjon, spesielt stress eller annet, kan det komme allergiske bivirkninger, og det er noen som blir varig verre (særlig med astma) etter slike opplevelser.

De siste par år er det - særlig i Sverige - rapportert uvanlig mange tilfeller av allergisk sjokk under pollenvaksinering (sannsynligvis fordi ekstraktene har vært for sterke).  Etter slike sjokk er det mange som er blitt mer følsomme, men også noen som er blitt bedre!

Med kvalifisert styring av vaksineringen er det imidlertid liten risiko for varig forverring.

(Sist oppdatert 2. august 2004)