Starte med antihistaminer?

Min yngste sønn på 3 år har bjørkepollen-allergi, og i blodprøver fått utslag med grenseverdi for or og hassel - men han har aldri hatt påvisbare reaksjoner på or og hassel, i motsetning til bjørk og gress.

Jeg er sånn i tvil om når vi skal starte behandling. Legen mener vi bør starte nå, det syns jeg er tidlig hvis bjørkepollen ikke kommer før om 3-4 uker. Noen mener man ikke skal ta medisinene før et par dager før forventet utbrudd av pollen, mens andre sier minst 14 dager.

Er det ikke slik at kroppen styrker immunforsvaret når den må klare mest mulig selv? Svekkes immunforsvaret dersom vi begynner med antihistaminer nå? Hva er evt. konsekvensen av å vente til slutten av april? 

Kan legge til at gutten går på daglig Flutide og Singulair for å forebygge astma - han har aldri hatt noe astma-anfall, men hatt tegn på anstrengelsesastma, og en gang bronkiolitt.

(1. april 2004)

SVAR:

Pollen fra or, hassel og bjørk inneholder noen felles proteiner som kan gi kryssallergi på samme måten som noen matvarer (mest frukt og grønnsaker). Laboratorieprøver kan slå ut på slike kryssallergener uten at  vedkommende reagerer med symptomer (uten "klinisk allergi"), men de kan bety at slik allergi er under utvikling.

Antihistaminer kan forebygge symptomer (som vesentlig kommer i nese og øyne ved pollenallergi), men virker ikke svekkende på immunforsvaret. Dessverre er det derimot slik at pågående allergier med symptomer  på et vis svekker immunforsvaret ved at de kan øke opptaket av allergener slik at allergi (og hyperreaktivitet) forverres. Det er vel grunnen til at legen anbefaler å bruke antihistamin ("for sikkerhets skyld" ) allerede nå, for hvis gutten har en klinisk allergi for or og/eller hassel, vil han få symptomer på det.

Antihistaminer virker ved å blokkere kroppens mottakere ("reseptorer") for histamin som er et meget viktig stoff som frigjøres i store mengder ved allergireaksjonen i nese og øyne. For å virke må antihistamin komme før histamin (på samme måte som du på forkant må sette inn barnesikringer i stikkontakter, for å hindre at småbarn kan stikke strikkepinner eller lignende inn i kontakten). Derfor bør antihistamin tas på forkant for pollen. Vi vet ikke nøyaktig hvor lang tid i forkant, og det kan være individuelt hvor lang tid som kreves for at histaminmottakerne er mettet. 2-3 dager kanskje, kanskje en uke. Vi vet heller ikke sikkert hvilken dag det blir så mye pollen at den enkelte vil reagere. Derfor legger noen på noen dager for å være sikre. 

Bor dere i et område som har moderat til kraftig blomstring av disse rakletrærne nå (Se på pollenvarslet til NAAF), vil gutten sannsynligvis allerede ha symptomer hvis han virkelig er allergisk mot or/hassel. På Østlandet og Sørlandet vil det være mye pollen fra hassel i luften nå.

Den som ikke slår ut på det med symptomer på høysnue, har neppe noen klinisk allergi mot hassel og kan nok vente med antihistaminer. Men mye pollen i luften kan aktivere en "latent" allergi, så det gjelder å være litt på vakt og eventuelt starte raskt med antihistaminer.  Da kan de antihistaminene forebygge symptomer på nye møter med pollen.

Hvis guttens astmasymptomer har vært så beskjedne som du beskriver, er det mulig at han kan klare seg med lite medisiner iallfall utenom pollensesongene. Det  bør du spørre legen om.

(Sist oppdatert 2. april 2004)