Svie i øynene

Jeg plages veldig av kløe og svie i øynene med mye tåreflod, men bare når jeg er hjemme. Jeg er ganske bra når jeg våkner om morgenen, men  så kommer plagene i løpet av et par timer og varer hele dagen. De gangene jeg er bortreist, slipper jeg dette.

Jeg har prøvd øyedråper med antihistamin, men de hjelper ikke, så det er vel ikke allergi (?). Det må skyldes et eller annet i inneklimaet hjemme. Hvordan kan jeg få undersøkt det?

(Spørsmål 30. 12. 2004)

SVAR:

Du bør først og fremst bli undersøkt av en øyenlege.

De plagene du beskriver kan ha mange ulike årsaker. Det kan skyldes en infeksjon. Allergi er også en mulighet selv om antihistamin dråper ikke virker. Det kan være at allergireaksjonen (allergisk inflammasjon) er så sterk at det må b rukes sterkere midler.

Særlig hos eldre mennesker kan slike plager skyldes normale aldersendringer i slimhinnen, men også yngre mennesker kan ha sykdommer som gir for tørre slimhinner i øynene.

Jeg regner med at du ikke bruker kontaktlinser som kan bidra til plager, og at du ikke jobber mye foran dataskjerm hjemme.

Det er dessverre ingen enkle måter å finne ut om det er noe bestemt i inneklimaet som gir plage.

Toleransegrensene for kjemiske stoffer er forskjellig fra individ til individ og fra organ til organ. Det er sannsynlig at du har lav tåleterskel i øyenslimhinnene for en eller flere belastninger.

Her er det ofte onde sirkler, fordi svien ofte fører til at man tar seg oftere opp til øynene. Det irriterer øyenslimhinnen mer, senker tåleterskelen enda mer - og bør unngås.

Målinger som utføres av spesialfirmaer, er kostbare og gir relativt sjelden noe klart svar. 

(Sist oppdatert 2. januar 2005)