Varmepumpe og astma?

Hørte på TV i dag at luft-til-luft varmepumpe kan være helseskadelig. Min mann og vår ene sønn på 8 år har astma, og vi har fått installert slik varmepumpe for en måned siden.  Den blåser varmluft inn i stuen. Vi har en ganske åpen boligløsning slik at varmen sprer seg gjennom det meste, bortsett fra til soverommene når dørene er lukket. Vi synes luften er blitt veldig tørr etter at vi fikk dette, og sønnen vår hoster kanskje litt mer enn før.

Bør vi stenge av varmepumpen?

SVAR:

Oppslaget i NRK  20.10. 2003 var kanskje litt skremmende, men den 21. oktober (i dag) er det et nytt oppslag i Aftenposten om dette, og der kommer det frem en del reservasjoner som reduserer ”skremslene”. Advarslene gjelder luft – til – luft varmepumper. Vann – til – vann varmepumper er mer fordelaktig – bortsett fra kostnadene. Det er stor forskjell på luft - til luft varmepumper og hvordan de er montert (les om det i inneklima.com). Derfor kan vi ikke si noe som gjelder for alle.

Oppvarming med varmluft har utvilsomt en del ulemper, men noen ulemper kan vi gjøre noe med.

Temperaturen i oppholdsrom bør være 20 – 22 o C i den kalde årstiden. For å få til det med luft – til – luft varmepumper alene, må varmepumpen varme opp luften til mye mer enn 22oC. Med bruk av kald uteluft (som er ”tørr”), kan inneluften bli for tørr og iallfall føles for tørr.

NB! Når det er riktig kaldt ute, inneholder uteluften lite fuktighet, så inneluften kan også virkelig bli litt tørrere enn ellers. Men inne har vi vanligvis mange kilder til luftfuktighet, og vanligvis blir luftfuktigheten inne over 20% RF (relativ luftfuktighet) – og slik luftfuktighet  er ikke  helseskadelig. Ved høy lufttemperatur fra varmepumpen, blir den relative luftfuktigheten lavere. Senkes temperaturen, øker den relative luftfuktigheten.

Øking av luftfuktigheten – iallfall over 40-50% RF – kan derimot bli skadelig både for bygningen og beboerne. Varmluften når for eksempel ikke til bak bilder eller møbler inntil kalde yttervegger. Hvis luftfuktigheten blir for høy, dannes det ofte kondensfukt der, og så er det risiko for skjult vekst av muggsopper. 

Det viktigste hos dere  er kanskje i forbindelse med at luften føles tørr. Mennesker har ingen luftfuktighetsmålersans.  Det  dreier seg om en følelse. Svært ofte skyldes den følelsen at slimhinnene irriteres av svevestøv (les om svevestøv), og svevestøvet bærer med seg en del kjemisk last som kan irritere slimhinnene ekstra. Det kan gi mer hoste og forverre astma. En må regne med at varmepumpen er forsynt med filter som tar bort en del støv fra luften. Det er innestøvet det dreier seg om, og det virvles ut i luften når luften settes i bevegelse av ulike grunner.

Varmepumpen resirkulerer jo inneluften. Den tar inn den luften som er inne med de forurensningene den inneholder, og sender den tilbake etter å ha varmet den opp. Filter fanger opp støv (hvis det skiftes ofte nok), men ikke forurensninger i gassform.

Når det blåses inn luft fra varmepumpen, setter det i tillegg i gang virvelstrømmer i luften, og da vil fint støv sveve ut i luften – og bli pustet inn. Det gjelder særlig støv som ellers ligger i ro på høye flater og lister, i hyller etc og samler opp mer kjemi fordi det går så lang tid mellom hver gang det rengjøres på slike steder.  Strømmen av varmluft går jo særlig opp i høyden.  Så  bruk av luft – til – luft varmepumper stiller ofte krav om bedre (hyppigere) rengjøring av støvsamlende flater og lister i høyden.  Prøv det!

Systemet hos dere kan forhåpentligvis reguleres slik at blåsingen kan reduseres. Lavere lufthastighet vil gi mindre svevestøv og mindre følelse av "tørr luft". Det kan kreve litt mer bruk av andre varmekilder. Prøv det!

Det er også viktig at innblåsingen av varmluft ikke skjer for nær noen av dere der dere oppholder dere, for oppvarming av bare en side av hodet, gir mange plager.

I noen tilfeller vil luft – til –luft varmepumper varme opp luften  (særlig oppunder taket)  uten at yttervegger og gulv blir varmet opp nok. Kalde vegger kan gi kaldras og følelse av trekk som kan øke snue og gi mer hoste (pluss hodepine og muskelsmerter ("gikt") hos noen. Særlig i bolighus som er bygd på såle, kan det  bli gulvkaldt, og mange som har for kalde føtter, får mer snue og/ eller mer hoste. Dette kan motvirkes ved riktigere plassering av varmepumpem. Montert under et vindu vil den fange opp "kaldras" derfra, og så kan utblåsingen av varmluften gå like over gulvet slik at det blir varmet opp. Sjekk det! 

Bruk av varmepumper er god energiøkonomisering (ENØK), men vi må sette helse først = HENØK!

(Sist oppdatert 24. oktober 2003)