Allergener

57 treff i kategorien
37 artikler
20 spørsmål & svar
Allergener i luft. Inhalasjonsallergener
For pasienten med spesifikk allergi er det viktig å vite hva han eller hun er allergisk mot, og hvordan allergenkildene kan unngås (allergensanering). Her beskrives de viktigste av det vi puster in...
Muggsoppallergi
En lang rekke forskjellige muggsopparter hører med til vårt naturlige, skjulte miljø både ute og inne. De finnes nesten over alt i naturen så lenge det ikke er frost. I frostperioder er de i en...
Spesielle allergener
Pelsdyr og uvanlige dyr I  Allergiske barn  (Aas 1995) beskrives et tilfelle av  allergi mot lemen . Det dreide seg om en amerikansk forsker som studerte noen biokjemiske sider av sinne. Han fanget...
Muggsopper
Muggsopper og fukt  Muggsopper finnes i rikelige mengder i naturen med enorme mengder sporer ("muggsoppfrø") i uteluft så lenge det ikke er frost. Med uteluften kommer sporene inn i bygningene....
Muggsopp og sykdom
Muggsopper ute Muggsopper er viktige i naturen. De har eksistert "fra tidenes morgen", og forskjellig slag av dem finnes nesten over alt. Der det er frost, ligger de i dvale. Så snart det tiner,...
Katt
(Ill.: Corel ©) Hos katter finnes hovedallergenet (Fel d I) i både hud og hår, og særlig mye i spytt og talgkjertler samt i sekret fra noen kjertler rundt endetarmsåpningen. Allergenene i spyttet...
Ku
(Ill.: Corel ©) Også ku kan gi fra seg relativt aktive allergener, selv om de ikke virker så kraftig som allergenene hos hest. Det er ikke vist noen sammenheng mellom inhalasjonsallergi mot ku og...
Geit, gris, sau, lam og ull
  (Ill.: Corel ©                                    Corel ©                              og K.Aas©) Allergi mot griser, sauer og geiter er relativt sjelden, men forekommer. Ull  fra sau er utbredt ...
Høns, fjærkre
(Ill.: Corel ©) Også fjærkre av ulike slag kan gi allergi, men slik allergi er ikke på langt nær så hyppig som man trodde før (se  Fugler, fjær og dun ). Diagnosen  er ikke alltid lett å stille  ut...
Pels, skinn, lær
Pelsvarer  er vanligvis så gjennompreparert at de gir fra seg lite av allergenaktivt materiale fra det aktuelle dyret. Det er likevel noen som får øyen- og luftveisplager ved kontakt med pelskåper ...
Allergisikre dyr??
Kjæledyr som holdes inne, er blant de hyppigste årsakene til allergi og særlig vanskelige luftveisallergier med astma. Dette gjelder de aller fleste dyr. De aktuelle allergenene kommer fra fra hud,...
Museår og allergier
Det kommer mange spørsmål om mus for tiden. Musene har trukket inn til plage for mange, kanskje særlig på Sørlandet. Noen spør om en kan bli allergisk mot slike ville husmus.  (Ill. fra ...
Husstøvmidd. (Lagermidd. Melmidd)
Husstøvmidd er noen mikroskopisk små kryp som finnes i mange boliger. Slike midd er ved siden av dyrehold inne den viktigste årsaken til allergiske plager utenom pollensesongen. Ill. fra Kjell Aas:...
Husstøv
Det som tidligere ble kalt «husstøvallergi», dreier seg hovedsakelig om allergi mot  dyr  og mest mot katt og hund som etterlater seg mye allergenholdig støv inne, eller mot  husstøvmidd . I...
Middsikkert sengetøy. Del I
Dette dokumentet er delt i to, der del I tar for seg krav til forskningen, effekten på selve allergeneksponeringen (kontakten med midd og middallergener) og nedenstående konklusjon, og Del II omtal...
Allergener som pustes inn
Det som tidligere ble kalt «husstøvallergi», dreier seg hovedsakelig om allergi mot  dyr  og mest mot katt og hund som etterlater seg mye allergenholdig støv inne, eller mot  husstøvmidd . I...
Middsikkert sengetøy. Del II
I  Middsikkert sengetøy Del I  – som bør leses først – er forskningen om bruken av middsikkert sengetøy omtalt og kritisert. Forskningen viser at middsikre trekk reduserer den mengde middallergener...
Allergener i mat og fareklasser
Allergi mot noe i maten spiller størst rolle i småbarnsalderen og er ganske hyppig da. Forekomsten avtar med alderen, men slike allergier er langt fra sjelden hos eldre barn, unge og voksne. I voks...
Lupinmel i brød kryssreagerer med peanøtter!
Lupinmel som brukes i bakverk, inneholder proteiner som kryssreagerer med peanøtter. Dette melet er i slekt med erter, bønner og andre belgfrukter brukes mye i brød og annet bakverk i Syd-Europa. ...
Soja
Også sojaproteiner kan fungere som allergener, og det er ikke få barn med  kumelkallergi  som får sojaprodukter isteden for kumelk, og som så etter hvert utvikler allergi også mot soja. Sojabønnen ...
Peanøtter. Jordnøtter
Dette er verken ert eller nøtt, men inneholder meget aktive allergener. Peanøtter er en av de hyppigste årsakene til allergisk sjokk. Det er eksempler på at barn med allergi mot peanøtter har fått...
Nøtter og mandler
Spormengder er nok til å utløse alvorlig allergi. Nøtter mer eller mindre skjult i sjokolade eller andre godterier, er en av de vanligste årsakene til  allergisk sjokk   hos barn og unge. Barn som...
Fisk
Fisk av alle sorter kan gi kraftige allergiske reaksjoner både som sporforekomst i matvarer og pustet inn som støv eller damp ved tilberedelse av maten. I Norge og andre land med fiskeindustri og m...
Egg
Egg gir hyppig, kraftig og tidlig allergi. Svært mange barn viser sine første allergireaksjoner på hønseegg. Eggehvite er mest aktivt, men også eggeplommen inneholder sinte allergener. De kan gi...
Allergi mot sesamfrø øker
Sesamfrø kommer fra et steppegress. Disse frøene brukes nå mye med eller uten skall  i mat, og sesamfrø med skall er blitt vanlig pynt (med næringsverdi) på mange sorter bakverk. Problemet er at de...
Allergenkilder i fareklasse 1
Inhalasjonsallergener Matallergener Pollen fra vindbestøvede plater: or, hassel, bjørk, gress, burot Egg Dyr av alle slag Fisk Husstøvmidd og lagermidd Nøtter, mandler (marsipan) Visse muggsopper...
Allergenkontakt i spedbarnstiden
Allergeneksponering (husstøvmidd, katt hjemme) i spedbarnstiden beskytter ikke mot allergiutvikling. En ny studie av hollandske forskere [1] viser funn som er i strid med den såkalte hygieneteorien...
Allergier øker. Hvorfor?
Økningen gjelder både kontaktallergi med kontaktallergisk eksem og atopisk allergi,  atopisk eksem, allergiske neseplager (allergisk rhinitt) og astma.  Samtidig har de samme og tilsvarende sykdomm...
Immunsystemet
Immun betyr egentlig uangripelig. Immunologi er læren om de forsvarssystemene vi har i kroppen,  som skal gjøre oss immune mot smittestoffer. Det er et meget sammensatt system av celler, kjemiske...
Fotsoldater i immunforsvaret ditt: makrofager
Makrofager spiller en avgjørende rolle i  immunsystemet  vårt. Navnet beskriver egenskapen: (makro= stor, fag= en som eter, altså storeter). Makrofagene er en av mange typer hvite blodlegemer. De...
Allergener og -kilder ved atopisk allergi
  «Alt» kan gi allergi under uheldige forhold. For mennesker med atopisk allergi er naturen den verste «forurenser». Allergenkildene kan deles inn i «fareklasser». Hver allergenkilde inneholder...
Atopisk allergi
De forskjellige familiene av antistoffer har forskjellige oppgaver og forskjellige arbeidsmåter. Familien IgE reagerer spesielt og på en slik måte at det oppstår allergi; forsvarsmekanismene er til...
Allergiforebygging del II. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen. Inneklima og uteluft
Her er fortsettelsen av dokumentet   Allergiforebygging. Flere tiltak Del I som bør leses først Allergeneksponering Konklusjon: Der det  foreligger sannsynlig eller mulig genetisk disposisjon for...
Allergenkilder og allergener
Allergener og -kilder ved atopisk allergi De fleste allergener ved atopisk allergi (IgE-avhengig allergi) er proteiner fra naturen selv i vanlige allergenkilder som pollen, muggsopper, husstøvmidd,...
Vis hensyn!
Gjennom den åpne rådgivningstelefonen som professor Kjell Aas har hatt på Voksentoppen universitetsklinikk for astma og allergi, kommer det hyppig forespørsler om  dette. Spørsmålene har kommet fra...
Annen allergisk rhinitt, «helårsrhinitt»
De vanligste årsakene er allergi mot dyr og/eller husstøvmidd. Muggsoppallergi er av mindre betydning for nesen. Uttrykket «helårsrhinitt» er ofte misvisende fordi mange pasienter kan være fri for...
Allergisk lungebetennelse
Dette er en sjelden lungesykdom, men forekommer blant annet hos gårdbrukere og arbeidsfolk i kornproduksjon. Det er en allergisk betennelse (inflammasjon) som har mye til felles med infeksjonsutløs...