Alternativ behandling

5 treff i kategorien
4 artikler
1 spørsmål & svar
Alternativ behandling
Det er lett å forstå at mange pasienter (antakelig 20-30 %) med vanskelige allergier, atopisk eksem og astma søker hjelp utenfor skolemedisinen. Når de har plagsomme, kroniske sykdommer hvor...
Naturmedisin?
Tiden for pollenallergi er også tiden for mer eller mindre seriøs reklamering for alternativ behandling. Det er alltid mulig å finne noen som forteller at de er blitt bra av slik behandling, men...
Alternativ behandling? Virker det?
Det er gjennomført en del forskning på effekten på bl.a. astma og høysnue av ulike alternative behandlingsmetoder, og publikasjonene om dette er vurdert ut fra vanlige vitenskapelige kriterier. Mye...
Klinisk utprøving og placeboeffekt
I skolemedisinsk forskning er det gjennomført og gjennomføres placebokontrollerte undersøkelser. Det betyr at noen av pasientene får placebo isteden for aktiv medisin.  I klinisk forskning må det...