Anfall

15 treff i kategorien
13 artikler
2 spørsmål & svar
Problemløsninger ved astma
Angst for at barnet skal dø Det å oppleve et anfall av langvarige pustebesvær hos barnet ditt samtidig som du har hørt om dødsfall på grunn av astma, fører ofte til angst. Den angsten kan sitte som...
Akutt astma - astmaanfall
I dette er det noen trekk som bør vurderes hjemme og som er viktige for å bestemme om lege skal tilkalles, om det er behov for ”øyeblikkelig hjelp” med rask innleggelse i sykehus eller om det klare...
Akutt astma hos barn
Av praktiske grunner omtales astma hos barn under og over 4-5 år hver for seg, selv om det ikke er noe skarpt skille akkurat ved denne alderen. Det er vanlig å sette et skille ved 2 års alder, men...
Behandling av akutt astma hos større barn (over 4-5 år)
Ganske mange barn over denne alderen oppfører seg som småbarn særlig når de blir syke. Det er normalt i en utrygg situasjon som under anfall av astma, og man bør finne seg i det uten skjenning og...
Behandling av akutt astma hos barn
Hos barn beregner legen dosene av medisiner ut fra barnets vekt. Småbarn  under 3 ( 4 – 5) år Akutt astma hos disse er som oftest utløst av en luftveisinfeksjon, oftest en virusbetinget...
Akutt astma hos voksne
De fleste tilfeller av astma er ganske moderate og godartede (Astmagrad 1 og 2). I lange perioder er pusten normal og lungefunksjonen god, men så kommer det akutte episoder med astmabesvær. Hva som...
Behandling av akutt astma hos voksne
Vanligvis opptrer ikke et akutt astmaanfall hos voksne helt uforberedt. De fleste har på forhånd kjent at det har vært ”noe galt med pusten” og har allerede konsultert lege om dette slik at de...
Åpen dør avtale
Ved  alvorlig astma kan det gå helt galt hvis pasienten ikke kommer tidsnok til sykehuset. Det vet mange. Det er vanlig - og naturlig - med angst både hos foreldre eller andre pårørende og hos den...
Anfallsbehandling ved astma. Hovedregler
Trygghet (overvåking, kyndig tilsyn) Ro Frisk, ren luft Innemiljø uten aktuelle allergener og irritanter Behagelig temperatur (+ 20-23 o C) Rikelig væske (gjerne litt sukret) Egnet hvilestillinger...
Årsaker til forverring av astma og akutte anfall
Luftveisinfeksjoner (mest på grunn av virus) Luftforurensninger (irritanter ved hyperreaktivitet) Fysiske anstrengelser Allergeneksponering ved atopisk allergi Yrkeseksponering Klimatiske forhold...
P-piller og astma
Astma påvirkes av kjønnshormoner. Dette er særlig tydelig ved kvinnenes hormonsvingninger. Mange kvinner med astma opplever endringer av denne sykdommen i forbindelse med menstruasjonsperioden,...
Refluks
En ikke helt uvanlig årsak til forverring av astma er at den lukkemuskelen  spiserøret  har ved overgangen til magesekken, er for slapp. Da kan det sive sure magesafter opp gjennom spiserøret i...
Mat og astma
I noen tilfeller kan mat utløse astmaanfall hos barn, men dette er relativt sjelden hos voksne. Vanligst er reaksjoner på matvarer i  fareklasse 1  der støv, damp eller os fra matvarene provoserer...