Bakterier

6 treff i kategorien
3 artikler
3 spørsmål & svar
Media, myter og halve sannheter
Helt fra vår histories begynnelse har mennesker vært opptatt av eventyr og myter og latt seg forlede av dem. Slik er det fortsatt. Det er ikke lenge siden mange trodde på spøkelser, nisser, tusser ...
Bakteriemangel gir allergi?? Hygieneteorien
En samlet forskning tyder på at sterk påvirkning av smittestoffer (dårlig hygiene) i nyfødthetsperioden kan kople om sider av immunforsvaret med mindre tendens til å lage IgE-antistoffer....
Bakterier
Bakterier er bitte små, primitive, som oftest encellede organismer som hører til et eget rike sammen med bl.a. sopp og alger. ”Bitte små” betyr i denne sammenhengen at de fleste er mindre enn en...