Barnehage

20 treff i kategorien
18 artikler
2 spørsmål & svar
Radon i barnehagen?
Radon er en radioaktiv edelgass som kan gi lungekreft. Radon ("radondøtre") dannes ved nedbrytning av naturlige radioaktive stoffer som kan finnes over alt i grunnen under oss. I Norge er det mange...
Parfymefri barnehage - et skritt på veien.
Det er velkjent at mange med astma har hyperreaktive (overirritable) luftveier slik at de blir syke av sånt som lukter parfyme og andre duftstoffer (som blomsterduft, malinglukt m.v.). I spesialbar...
Helse, miljø og trivsel i barnehagen. Veileder
Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn ( NFBIB )  har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en  veileder om Helse, miljø og trivsel i barnehagen . ...
Allergi mot dyr i barnehage og skole.
Allergi mot dyr er en vanlig  årsak til plager og sykdom hos  både barn og voksne. Slik allergi hører til de hissigste så det skal veldig lite til for å utløse sykdom.  Derfor frarådes  dyrehold...
Mat i barnehagen
  I barnehagen må barna få mat. Barnehagen sørger for å gi barna sunn og riktig mat. Mange barn er imidlertid allergiske mot en eller flere matvarer eller har andre former for  intoleranse for mat....
Naturbarnehage
Barnehage i naturen Det er herlig å oppleve naturbarnehager i funksjon. De gledesfylte aktivitetene i skog og mark og alle de små og store oppdagelsene som barna gjør der, skaper nok mange...
Materialer for barna
Materialer til forming og lek Mennesket er kreativt. Barn er særlig kreative. Det å lage noe, å skape noe gir en egen glede og tilfredsstillelse. Det er også en viktig læringsprosess og fint for et...
Uteområdet for barnehagen. Sjekkliste
Uteområdet. Uteareal Inngangsparti Uteområdet og inngangspartiet kan spille en stor rolle for kvaliteten av innemiljøet/inneklimaet. Luftkvaliteten Forurensninger fra nærliggende forurensningskilde...
Godt innemiljø i barnehagen
* En barnehage er god bare hvis personalet er godt og innemiljøet er godt. * Er innemiljøet dårlig, er barnehagen dårlig! * Kvaliteten på innemiljøet avhenger av beliggenhet, utforming og kvalitet...
Klager og saksgang for klager
Hvis foreldre opplever at forhold i barnehagen er klanderverdige  for barn eller spesielt for deres eget barn, skal dette i første omgang tas opp med barnehagens leder. Hvis det dreier seg om...
Barnehageloven, forskrifter, veiledninger
Klare krav og gode råd! Personalet i barnehagen må forholde seg til en rekke lover, forskrifter og vedtekter. For foreldre kan det være godt å vite litt om dette. Her i barnehageserien omtales noen...
Trygg barnehage
Sjekkliste Skriv den ut og ta en runde for å sjekke barnehagen din!  Du kan også krysse av på skjermen, men da må du ta en direkte utskrift (ikke bruk utskriftsvennlig versjon). For å skrive ut med...
Rammeplan for barnehager
Det er utarbeidet et omfattende dokument  " Rammeplan for barnehagen". Den sies å  fungere som en slags "bibel" for barnehagene. Den inneholder mye til ettertanke. Se Rammeplanen for barnehagen   (...
Magesjau (farang) i barnehagen
Mage- og tarminfeksjoner i barnehagen Dette er infeksjoner som kan skape store problemer hos barnehagebarn og i barnehagen. Om sommeren er det gjerne både virus- og bakteriesmitte (Salmonella) som...
Barnehagen og infeksjoner
Alle småbarn må gjennom en god del infeksjoner og særlig i luftveiene ("forkjølelser").  Mange blir smittet i barnehagen. Dårlig inneklima  i barnehagen øker risiko for smitte mellom barna, men sel...
Utfordringer i barnehagen
Der er det barn med forskjellige personligheter, som skal utvikle seg i forskjellige retninger. Der er barn som er for passive og som skal aktiveres, og barn som er for aktive eller utagerende, og...
BARNEHAGESERIE
Barnehager er viktige både for barna selv, for familien og samfunnet. I en bok om barn med allergi, astma, eksem1/står det (side 11) "Barnehagen er en barnesak + en familiesak + en kvinnesak + en...
La barn utsettes minst mulig for parfyme
Mange foreldre har henvendt seg til denne nettsiden og til www.inneklima.com med fortvilelse og hjelpeløshet over at barna deres stadig utsettes for parfymedunster som ofte gjør dem syke. Foreldre...