Behandling

4 treff i kategorien
3 artikler
1 spørsmål & svar
Kols (internasjonal ekspertvurdering)
Denne utbredte, alvorlige lungesykdommen er gjenstand for intens forskning over hele verden. En internasjonal ekspertgruppe har nå lagt frem en solid gjennomgang av alle viktige sider av denne...
Behandling av kols
Behandlingen må ellers legges til rette av lungespesialist og følges nøye i et  nært samarbeid mellom pasienten, fastlegen og lungespesialisten. Stort sett brukes de samme medisinene som i behandli...
Glittreklinikken
Glittreklinikken (1926 - 2018) var er et landsdekkende spesialsykehus og kompetansesenter for lungemedisinsk behandling og rehabilitering. Eier er Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL....