Cystisk fibrose

3 treff i kategorien
3 artikler
0 spørsmål & svar
Astmaliknende tilstander
Astma er en spesiell måte å puste på. Det er pust med hvesing i utpusten (eksspirasjonen). Den pustemåten kan komme uten at det dreier seg om astmasykdommen ( bronkial asthma, asthma bronchiale )....
Cystisk fibrose (CF, pankreasfibrose, mucoviscidose)
Dette er en alvorlig, kronisk lungesykdom som kan likne astma særlig i begynnelsen. Derfor blir dette vurdert spesielt som mulig diagnose (differensialdiagnose) i noen tilfeller av astma hos barn,...
Bronkiektasier
Noen pasienter med kronisk bronkitt og  KOLS  utvikler bronkiektasier i lungene, og det skjer ofte ved  cystisk fibrose . Det kan også komme hos ellers friske etter en kraftig lungebetennelse. Skis...