Duftoverfølsomhet

14 treff i kategorien
7 artikler
7 spørsmål & svar
Forbud mot parfyme?
Likestillingsombudets syn på forbud mot parfyme Parymebruk skaper mange  problemer .  (Ill.K.Aas©) Fare! Parfymegasser! Mange som reagerer med sykdom ved eksponering for parfyme, ønsker forbud mot...
Overfølsomhet for malinglukt
  Mange med astma og hyperreaktivitet (overirritable luftveier) blir verre av fersk malinglukt   (avgassing).   De fleste malingstyper er komplisert sammensatte kjemiske blandinger . Noen – med og...
Lukt og helse
Lukt fra ulike kilder     Lukt betyr forekomst i luften av kjemiske stoffer som fri gass eller på svevestøv.  Luktesansen er meget mer følsom enn noe måleinstrument. Mangel på lukt betyr ikke at...
Om parfymebruk i det offentlige rom
Jeg har et problem jeg antagelig ikke er alene om. Det er at samme hvor jeg beveger meg i det offentlige rom, så utsettes jeg for alskens parfymelukter. Værre og værre ser det ut til å bli - lukten...
Godlukt på helsa løs
Aftenbladet har hatt en lang og nøktern artikkel om miljøhemming pga. kjemisk miljøintoleranse. Det dreier seg om et intervju med en risikant som modig og balansert forteller om sin funksjonshemmin...
La barn utsettes minst mulig for parfyme
Mange foreldre har henvendt seg til denne nettsiden og til www.inneklima.com med fortvilelse og hjelpeløshet over at barna deres stadig utsettes for parfymedunster som ofte gjør dem syke. Foreldre...
Løsemidler forsterker duftintoleranse
Duftintoleranse er en plagsom tilstand for mange, og for noen er det en  miljøhemming  som er invalidiserende i forhold til normal deltakelse i samfunnet. Det kan gi forskjellige utslag. Vanligst e...