Dyreallergi

44 treff i kategorien
21 artikler
23 spørsmål & svar
Dyrehold
Kjæledyr som holdes inne, er blant de hyppigste årsakene til allergi og særlig vanskelige luftveisallergier med astma. Dette gjelder de aller fleste dyr . De aktuelle allergenene kommer fra fra hud...
Små kjæledyr
Mange som holder smådyr som kjæledyr hjemme, blir allergiske mot dem. De fleste av dem har ganske sinte allergener i hud og hår. Noen av dem skiller ut allergener også i spyttet, og rotter, for...
Fugler, fjær og dun
Fjær og dun fra forskjellige fugler inneholder allergener, men de er ikke av så stor betydning som allergener fra dyr. Allergener finnes i kjertelstoffene som impregnerer fjærene, i huden og urinen...
Dyr i landbruk
Barn som bor på landet, har heldigvis litt mindre risiko for å bli allergiske enn andre, men det er likevel mange av dem som er uheldige og blir allergiske mot husdyr. (Ill.: Corel©) Det hender ogs...
Hund
Hunder gir fra seg meget aktive allergener både fra hud, hår og i spyttet. Mange allergikere beskriver reaksjoner på noen hunderaser  og ikke på andre (“på andres hunder, men ikke vår egen”), men d...
Hest
  (Ill.: Corel ©) Hest hører til de dyrene som ved siden av katt og hund gir fra seg mest aktive (”sinte”) allergenene. Mange som er allergiske mot hest, kan reagere ”bare på  lukten” på flere mete...
Ku
(Ill.: Corel ©) Også ku kan gi fra seg relativt aktive allergener, selv om de ikke virker så kraftig som allergenene hos hest. Det er ikke vist noen sammenheng mellom inhalasjonsallergi mot ku og...
Geit, gris, sau, lam og ull
  (Ill.: Corel ©                                    Corel ©                              og K.Aas©) Allergi mot griser, sauer og geiter er relativt sjelden, men forekommer. Ull  fra sau er utbredt ...
Høns, fjærkre
(Ill.: Corel ©) Også fjærkre av ulike slag kan gi allergi, men slik allergi er ikke på langt nær så hyppig som man trodde før (se  Fugler, fjær og dun ). Diagnosen  er ikke alltid lett å stille  ut...
Allergisikre dyr??
Kjæledyr som holdes inne, er blant de hyppigste årsakene til allergi og særlig vanskelige luftveisallergier med astma. Dette gjelder de aller fleste dyr. De aktuelle allergenene kommer fra fra hud,...
Museår og allergier
Det kommer mange spørsmål om mus for tiden. Musene har trukket inn til plage for mange, kanskje særlig på Sørlandet. Noen spør om en kan bli allergisk mot slike ville husmus.  (Ill. fra ...
Er de "nye" genmodifiserte kattene virkelig allergisikre? Usikkert!
Det er nå mulig å endre bestemte egenskaper hos dyr ved å endre genene ved hjelp av sammensatte laboratorieteknikker (genmodifisering)og så tilføre de endrede genene til befruktede egg som så...
Allergener som pustes inn
Det som tidligere ble kalt «husstøvallergi», dreier seg hovedsakelig om allergi mot  dyr  og mest mot katt og hund som etterlater seg mye allergenholdig støv inne, eller mot  husstøvmidd . I...
Katt, hund og hest i støvet på skolen
En forskergruppe i Sverige (1) har undersøkt skolemiljøet og kostholdet hos 5- 14 år gamle skolebarn. Av disse hadde 5,9% hatt astma i løpet av det siste året ("aktuell astma"), 6,8 hadde allergi m...
Dyrehold og allergirisiko
Presseklipp: Adresseavisen 18. oktober 2004. (journalist Kjersti Mjør) I artikkelen blir det referert til forskeren Cecilie Svanes som er med i en stor internasjonal studie om astma og allergi og h...
Media, myter og halve sannheter
Helt fra vår histories begynnelse har mennesker vært opptatt av eventyr og myter og latt seg forlede av dem. Slik er det fortsatt. Det er ikke lenge siden mange trodde på spøkelser, nisser, tusser ...
Inneklima og astma
De fleste mennesker er inne 85-90 prosent av tiden. Selv om luftforurensninger i luften ute kan være viktige, så er innemiljø,  inneklima  og inneluften enda viktigere. Luften inne er også som ofte...
Dyr i familien - og risiko for allergi eller astma?
Allergier øker, og astma øker så mye i vår tid at  svært mange av oss bør tenke gjennom om vi selv eller barna våre kan bli rammet. Nye tilfeller av atopisk allergi og/eller astma bryter frem i man...
Allergi mot dyr i barnehage og skole.
Allergi mot dyr er en vanlig  årsak til plager og sykdom hos  både barn og voksne. Slik allergi hører til de hissigste så det skal veldig lite til for å utløse sykdom.  Derfor frarådes  dyrehold...
Skoler kan gjøres tilgjengelig også for barn med uttalt dyreallergi.
En artikkel i det norsksvenske legetidsskriftet Allergi i  Praksis nr 4, 2007:  ” Fungerande allergianpasning i skolmiljø ” omtaler tre barn med uttalt kattallergi. Allergien betydde en slik...
Annen allergisk rhinitt, «helårsrhinitt»
De vanligste årsakene er allergi mot dyr og/eller husstøvmidd. Muggsoppallergi er av mindre betydning for nesen. Uttrykket «helårsrhinitt» er ofte misvisende fordi mange pasienter kan være fri for...