Katt

18 treff i kategorien
5 artikler
13 spørsmål & svar
Dyrehold
Kjæledyr som holdes inne, er blant de hyppigste årsakene til allergi og særlig vanskelige luftveisallergier med astma. Dette gjelder de aller fleste dyr . De aktuelle allergenene kommer fra fra hud...
Katt
(Ill.: Corel ©) Hos katter finnes hovedallergenet (Fel d I) i både hud og hår, og særlig mye i spytt og talgkjertler samt i sekret fra noen kjertler rundt endetarmsåpningen. Allergenene i spyttet...
Er de "nye" genmodifiserte kattene virkelig allergisikre? Usikkert!
Det er nå mulig å endre bestemte egenskaper hos dyr ved å endre genene ved hjelp av sammensatte laboratorieteknikker (genmodifisering)og så tilføre de endrede genene til befruktede egg som så...
Katt, hund og hest i støvet på skolen
En forskergruppe i Sverige (1) har undersøkt skolemiljøet og kostholdet hos 5- 14 år gamle skolebarn. Av disse hadde 5,9% hatt astma i løpet av det siste året ("aktuell astma"), 6,8 hadde allergi m...
Skoler kan gjøres tilgjengelig også for barn med uttalt dyreallergi.
En artikkel i det norsksvenske legetidsskriftet Allergi i  Praksis nr 4, 2007:  ” Fungerande allergianpasning i skolmiljø ” omtaler tre barn med uttalt kattallergi. Allergien betydde en slik...