Graviditet

6 treff i kategorien
3 artikler
3 spørsmål & svar
Risiko ved bruk av Paracetamol, Paracet og liknende i svangerskapet
I en artikkel i Clin Exp Allergy [1]   blir det vist at bruk av smertestillende midler som  Paracet ®,  Paracetamol ® og annet som inneholder  acetaminophen  i siste del av svangerskapet øker...
Mange fostre tvinges til å være storrøykere og tar skade av det
Flere og flere unge jenter og voksne kvinner røyker. Det er særlig dumt, for før eller senere blir de fleste av dem gravide, og da går røykingen deres sterkt ut over fostret og det nyfødte barn....
Røykerbarn får problemfylt start
Kvinner som  røyker under svangerskapet kan få et barn som har like store abstinenser som barn av stoffmisbrukere. Det kan komme til å vise de samme reaksjonene som hos barn som har vært utsatt for...