Husstøv

20 treff i kategorien
10 artikler
10 spørsmål & svar
Fugler, fjær og dun
Fjær og dun fra forskjellige fugler inneholder allergener, men de er ikke av så stor betydning som allergener fra dyr. Allergener finnes i kjertelstoffene som impregnerer fjærene, i huden og urinen...
Museår og allergier
Det kommer mange spørsmål om mus for tiden. Musene har trukket inn til plage for mange, kanskje særlig på Sørlandet. Noen spør om en kan bli allergisk mot slike ville husmus.  (Ill. fra ...
Husstøvmidd. (Lagermidd. Melmidd)
Husstøvmidd er noen mikroskopisk små kryp som finnes i mange boliger. Slike midd er ved siden av dyrehold inne den viktigste årsaken til allergiske plager utenom pollensesongen. Ill. fra Kjell Aas:...
Husstøv
Det som tidligere ble kalt «husstøvallergi», dreier seg hovedsakelig om allergi mot  dyr  og mest mot katt og hund som etterlater seg mye allergenholdig støv inne, eller mot  husstøvmidd . I...
Middsikkert sengetøy. Del I
Dette dokumentet er delt i to, der del I tar for seg krav til forskningen, effekten på selve allergeneksponeringen (kontakten med midd og middallergener) og nedenstående konklusjon, og Del II omtal...
Middsikkert sengetøy. Del II
I  Middsikkert sengetøy Del I  – som bør leses først – er forskningen om bruken av middsikkert sengetøy omtalt og kritisert. Forskningen viser at middsikre trekk reduserer den mengde middallergener...
Oppvarmet støv kan være særlig helseskadelig
Oppvarming av støv fører til frigivelse av små partikler og flyktige stoffer allerede ved temperaturer som ovner og lamper gir. Tester som er utført i cellekulturer i et nytt (2004) norsk...
Tiltak mot husstøvmidd
  Unngå yngleplasser for midd (dvs  ikke teppegulv, ikke stoppede møbler eller unødvendige tekstiler, ikke støvsamlere). God ventilasjon med lav luftfuktighet i soverom. Middsikkert sengetøy...
Luftrenser
Luftrensere er oppskrytt (av selgerne), men kan være til hjelp for noen få. Gode luftrensere med HEPA-filter kan rense inneluft for ca 75 % av grovt støv og ca 50% av finfraksjon av støv når de...
Annen allergisk rhinitt, «helårsrhinitt»
De vanligste årsakene er allergi mot dyr og/eller husstøvmidd. Muggsoppallergi er av mindre betydning for nesen. Uttrykket «helårsrhinitt» er ofte misvisende fordi mange pasienter kan være fri for...