Immunforsvar

9 treff i kategorien
8 artikler
1 spørsmål & svar
Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/ME
Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet frem til en medisin som hjelper mange med kronisk utmattelsessyndrom/ME. Det kommer frem i en ny artikkel i Plosone i oktober 2011 ( Fluge et a...
Vanlige vaksinasjonsprogrammer tåles av de fleste
Dette dokumentet handler om vaksiner mot smittsomme sykdommer og ikke om allergivaksinering ( hyposensibilisering ) som er noe for seg selv. Utvikling av vaksiner mot smittsomme sykdommer er...
Oksidativt stress, oksidanter og antioksidanter
Oksygen (O 2 ) er nødvendig for all forbrenning. I de kompliserte kjemiske reaksjonene som foregår til en hver tid i vårt indre (vår biokjemi, stoffskiftet),  skjer det kontinuerlig rekker av...
Belastning og tålegrenser
Vanligvis er all den indre kjemien din i balanse, og da er du frisk og opplagt. Fabelaktig, hva? Kommer kjemien ut av balanse, blir du mer eller mindre syk. Kroppslige og psykiske reaksjoner...
Immunsystemet
Immun betyr egentlig uangripelig. Immunologi er læren om de forsvarssystemene vi har i kroppen,  som skal gjøre oss immune mot smittestoffer. Det er et meget sammensatt system av celler, kjemiske...
Fotsoldater i immunforsvaret ditt: makrofager
Makrofager spiller en avgjørende rolle i  immunsystemet  vårt. Navnet beskriver egenskapen: (makro= stor, fag= en som eter, altså storeter). Makrofagene er en av mange typer hvite blodlegemer. De...
Allergimekanismene
Systemet er spesialisert på å oppdage og uskadeliggjøre fremmede stoffer. Denne beskyttelsen trenger vi for å forsvare oss mot bakterier, virus, innvollsormer og andre parasitter og ulike...
Virus
Virus  er  en stor gruppe infeksjonsskapende partikler, eller hva man skal, kalle det. De er ikke celler som bakterier er, men består bare av en kjerne av arvemateriale omsluttet av et hylster elle...