Insektsallergi

5 treff i kategorien
5 artikler
0 spørsmål & svar
Barn og voksne med uttalt allergi (hyperallergi) kan trenge dobbelt sett med adrenalinpenn
Særlig uttalt allergi (hyperallergi) betyr ofte risiko for livstruende reaksjoner som allergisk sjokk (anafylaksi) og larynksødem. Det krever øyeblikkelig hjelp med utstyr som må være til stede....
Insekter og insektgifter
Insekter og insektgifter (1) . Mange med allergi eller annen overfølsomhet spør om hvordan de kan bli kvitt forskjellige insekter som de oppdager inne. Naturlig nok lurer mange på om de tåler...
Insekter (3) som ikke skader
Uskadelige insekter. Mange slags insekter kan opptre inne. Det kan gjelde insekter som egentlig har sitt tilholdssted ute, men som forviller seg inn, eller som søker inn i jakt på mat. Noen insekte...
Insekter 2. Skadeinsekter
Insekter som skader materialer eller sprer smitte Mange slags insekter kan opptre inne. Det kan gjelde insekter som egentlig har sitt tilholdssted ute, men som forviller seg inn, eller som søker in...
Insekter og insektgifter
Insekter og insektgifter (1) . Mange med allergi eller annen overfølsomhet spør om hvordan de kan bli kvitt forskjellige insekter som de oppdager inne. Naturlig nok lurer mange på om de tåler...