Kulde

6 treff i kategorien
4 artikler
2 spørsmål & svar
Kald luft og astma
Kald luft virker som irritant på hyperreaktive luftveier. Det vil si at de aller fleste med astma kan bli ”tette” i pusten med astmatiski pustebesvær når de puster i kald luft. Det er en av grunnen...
Fysisk aktivitet og anstrengelsesastma
Det vi kan kalle ekte anstrengelsesutløst astma, opptrer vanligvis ved fysiske anstrengelser som gir en puls på noe over 180/min i 4-5 minutter (skolebarn og voksne). Noen ganger trengs en noe leng...
Svømming. Bading
Svømming er en meget god form for fysisk aktivitet for mange. Samtidig gir det en økt trygghet å kunne svømme, og det er en ferdighet som hjelper på selvbildet. Det kan være spesielt  god trening f...
Behandling av allergisk sjokk og kuldesjokk
Førstehjelp! Ambulanse (tlf 113) eller nærmeste lege skal tilkalles så snart en har hendene fri etter førstehjelpsbehandlingen.   Adrenalin - hvis tilgjengelig! Mange som har så uttalt allergi at d...