Kuldemaske

1 treff i kategorien
1 artikler
0 spørsmål & svar
Kald luft og astma
Kald luft virker som irritant på hyperreaktive luftveier. Det vil si at de aller fleste med astma kan bli ”tette” i pusten med astmatiski pustebesvær når de puster i kald luft. Det er en av grunnen...