Legemiddelallergi

9 treff i kategorien
5 artikler
4 spørsmål & svar
Acetylsalisylsyreintoleranse
Overfølsomhet for acetylsalisylsyre finnes som årsak til  astma . Tidligere ble det anslått at dette var viktig  i 3-4 % av astmatilfellene, men nyere undersøkelse viser at acetylselisylsyre...
Penicillinallergi
Penicillin er det antibiotikum som brukes mest mot infeksjoner, og det er nok en av grunnene til at penicillinallergi ikke er helt sjelden. Diagnosen kan være vanskelig, og mange tar feil av dette....
Legemidler og allergi/overfølsomhet
Et hvert medikament kan føre til overfølsomhet. Det kan dreie seg om allergi med forskjellig immunologi eller ikke-immunologisk intoleranse på forskjellig biokjemisk grunnlag. Reaksjonene er oftest...
Reaksjoner på vaksiner
Alvorlige reaksjoner på vanlige vaksiner er uhyre sjeldne, kanskje 1 på 1 million vaksineringer. Spørsmål om andre vaksiner (pneumokokkvaksine m.m.) må avgjøres med hensyn til kjente allergier/over...
Heshet, larynksødem
Heshet kan ha mange årsaker. Vanligst er en virusinfeksjon (forkjølelse). Allergiske reaksjoner i de øvre luftveier kan gi heshet (særlig om morgenen)  fordi sekret siver ned på stemmebåndene fra...