Maling

2 treff i kategorien
2 artikler
0 spørsmål & svar
Malingtyper
I fargehandler gis det ofte mange gode råd om valg av malingtype, men en skal ikke forvente at ekspeditørene vet nok om  maling og helse . Du kan be om å få datablad (på norsk) fra leverandøren....
Maling og helse
Maling kan gi fra seg atskillige kjemiske stoffer til luften (avgasser, emitterer) under og like etter påføring. Mange malinger avgasser også i relativt lang tid etter at de er tørket, aller mest d...