Matallergi

63 treff i kategorien
32 artikler
31 spørsmål & svar
Allergener i mat og fareklasser
Allergi mot noe i maten spiller størst rolle i småbarnsalderen og er ganske hyppig da. Forekomsten avtar med alderen, men slike allergier er langt fra sjelden hos eldre barn, unge og voksne. I voks...
Krydder og intoleranser
Mange kryddere lages av plantedeler og frø. Da kan de inneholde spor av proteiner som kan utløse allergiske reaksjoner ved atopi, og noen inneholder stoffer som gir kontakteksem eller virker...
Kryssreaksjoner ved matallergi
Matvarer er sammensatt av mange stoffer og mange proteiner. Noen proteiner som finnes i en matsort, kan også finnes i andre matsorter. De som er allergiske mot allergener i en matsort, kan derfo0r...
Øl, vin, brennevin
Øl, viner og brenneviner er langt fra så rene som mange tror. Mange av dem er tilsatt en lang rekke ekstra smaksstoffer fra urter mm. Dermed er også grunnlaget lagt for at en og annen med spesielle...
Soja
Også sojaproteiner kan fungere som allergener, og det er ikke få barn med  kumelkallergi  som får sojaprodukter isteden for kumelk, og som så etter hvert utvikler allergi også mot soja. Sojabønnen ...
Mel, hvete og andre kornsorter
Hvete og rug inneholder mange proteiner med allergenaktivitet. De fleste allergenene mister sin aktivitet ganske lett gjennom fukting og tilberedning. Derfor gir disse melsortene ganske ofte allerg...
Melk. Kumelk
Allergi mot kumelk finnes hos  2 - 3 % av alle barn. Noen regner kumelk til fareklasse 1 fordi denne allergien forekommer såpass hyppig, men det er nok mest fordi kumelk inngår i den daglige kosten...
Skalldyr
   (Ill. Corel)  Mange voksne er allergiske mot forskjellige skalldyr slik som reke, krabbe, hummer., kreps.  De inneholder meget potente allergener. Noen av dem kryssreagerer, slik at allergi mot ...
Peanøtter. Jordnøtter
Dette er verken ert eller nøtt, men inneholder meget aktive allergener. Peanøtter er en av de hyppigste årsakene til allergisk sjokk. Det er eksempler på at barn med allergi mot peanøtter har fått...
Erter
Erter av forskjellig slag kan inneholde meget aktive allergener. All erfaring viser at dette kan være meget sinte allergener både når de opptrer som sporforekomster i mat, og når de pustes inn med...
Fisk
Fisk av alle sorter kan gi kraftige allergiske reaksjoner både som sporforekomst i matvarer og pustet inn som støv eller damp ved tilberedelse av maten. I Norge og andre land med fiskeindustri og m...
Egg
Egg gir hyppig, kraftig og tidlig allergi. Svært mange barn viser sine første allergireaksjoner på hønseegg. Eggehvite er mest aktivt, men også eggeplommen inneholder sinte allergener. De kan gi...
Allergi mot sesamfrø øker
Sesamfrø kommer fra et steppegress. Disse frøene brukes nå mye med eller uten skall  i mat, og sesamfrø med skall er blitt vanlig pynt (med næringsverdi) på mange sorter bakverk. Problemet er at de...
Diagnose ved allergi eller intoleranse for mat
Slik er det ofte når det opptrer umiskjennelige straksreaksjoner av atopisk type ved kontakt med eller inntak av f.eks. egg, fisk, erter, nøtter, peanøtter eller skalldyr uten andre mistenkelige...
Mange unødvendige kostrestriksjoner etter enkel allergitesting
Altfor mange har stolt på verdien av et positivt utslag som eneste diagnostiske verktøy ved matallergi. Det gjelder også i mange tilfeller av hudtesting. Særlig vanlig er dette ved atopisk eksem....
Mat og astma
I noen tilfeller kan mat utløse astmaanfall hos barn, men dette er relativt sjelden hos voksne. Vanligst er reaksjoner på matvarer i  fareklasse 1  der støv, damp eller os fra matvarene provoserer...
Miljøkjemi og mat (MILJØKJEMI OG VI, del 3)
Dette er Del 3  av prosjektet Miljøkjemi og vi  som handler mest om samvirker mellom vår egen indre kjemi (biokjemi) og kjemiske stoffer som vi får inn i oss gjennom pusten. Mat og drikke og...
Mat i barnehagen
  I barnehagen må barna få mat. Barnehagen sørger for å gi barna sunn og riktig mat. Mange barn er imidlertid allergiske mot en eller flere matvarer eller har andre former for  intoleranse for mat....
Behandling av overfølsomhet mot mat
Legen bør gi råd om dette. Kvinner som ammer, bør ikke spise allergiaktiv mat som hun selv eller det diende barnet reagerer på, og det gjelder spesielt matvarer i fareklasse 1. Når det dreier seg o...
Melkefri kost og kalkbehov
Barns vekst er avhengig av proteiner, vitaminer og mineraler (kalk, calcium). Ved melkefri diett kan det bli for lite kalk. Dette er  understreket etter en ny undersøkelse publisert i Journal of th...
Diagnose ved allergi eller intoleranse for mat
I noen tilfeller av allergi mot mat gir årsaksdiagnosen seg nærmest av seg selv ut fra sykehistorien. Slik er det ofte når det opptrer umiskjennelige straksreaksjoner av atopisk type ved kontakt me...
Forekomst av matintoleranse
Det er meget vanskelig å få sikre tall for forekomsten av allergi og/eller intoleranse mot mat. Det gis forskjellige tall i forskjellige epidemiologiske undersøkelser. Vanligvis rapporterer foreldr...
Allergi mot mat øker
En ny amerikansk undersøkelse av forekomst av allergi mot mat viser at  matallergi nå rapporteres av over 11 millioner  amerikanere, dvs  ca 4 prosent av befolkningen. Tilsvarende tall for ti år...
Symptomer ved matallergi
Allergi mot mat kan gi et mangfold av symptomer og plager. De allergiske reaksjonene kan opptre ved direkte kontakt mellom matvaren og huden eller slimhinnen i munnen, svelget eller i tarmen. De ka...
Matallergi og matintoleranse
Overfølsomhet mot mat kan inndeles i allergiske og ikke-allergiske intoleranser .  De kan gi en lang rekke symptomer og plager. Medisiner som svelges, kan også gi tilsvarende reaksjoner, men dette...
Matintoleranse hos voksne
Når barn ikke tåler mat, skyldes det som oftest allergi, laktoseintoleranse eller cøliaki, og hos disse er det vanligvis mulig å stille en sikker diagnose. Laktoseintoleranse og cøliaki fortsetter...
Kumelkallergi? Feil diett ved feil diagnose
Altfor mange barn blir satt på streng melkefri diett på galt grunnlag. Melkefri diett er krevende og et stort inngrep i barnets liv Melk må erstattes av annet for å gi en fullverdig kost Uten...
På reisefot med matallergi?
Ved allergi eller annen intoleranse  mot  mat er det viktig å sikre seg også når en er ute  på reise. NAAF har lagd 6 små og greie lommeparlører om melk, egg, fisk, nøtter og skalldyr samt hvete.  ...
Merutgifter ved Matallergi - dokumentasjon
Avgangsstudenter ved høgskolene i Sør-Trøndelag og Akershus har i forbindelse med avsluttende eksamener sett på merutgifter ved melk- og hveteallergi. Eksamensprosjektene kom i stand etter...
Farlige kyss
Ved allergi mot mat i fareklasse 1 (egg, fisk, skalldyr, erter, nøtter, peanøtter) kan et kyss være farlig, hvis den som kysser, har spist det som ikke tåles.   Kyss er ikke bare romantiske uttrykk...
Barn og voksne med uttalt allergi (hyperallergi) kan trenge dobbelt sett med adrenalinpenn
Særlig uttalt allergi (hyperallergi) betyr ofte risiko for livstruende reaksjoner som allergisk sjokk (anafylaksi) og larynksødem. Det krever øyeblikkelig hjelp med utstyr som må være til stede....
Kryssreaksjoner for pollen
De samme proteinene med allergenaktivitet kan finnes i andre pollensorter og i frukt og grønnsaker. Mange med  pollenallergi har derfor IgE antistoffer også mot slik mat, dvs. såkalt kryssallergi. ...