Medisinintoleranse

2 treff i kategorien
2 artikler
0 spørsmål & svar
Intoleranse for acetylsalisylsyre
Overfølsomhet for acetylsalisylsyre finnes som årsak til  astma   i 3-4 % av astmatilfellene. Denne overfølsomheten fører av og til til alvorlige sjokkreaksjoner ( anafylaksi , anafylaktoide...
Neseplager?
Nesen er inngangsporten til luftveien (bortsett fra ved munnpusting). I nesen renses lufta for det aller meste av grove partikler og en del fine partikler, der varmes lufta og den tilføres litt...