Miljøhemming

41 treff i kategorien
24 artikler
17 spørsmål & svar
Miljøhemming. Forekomst av ulike ytringsformer
Det finnes ingen vitenskapelig oversikt over forekomst av miljøhemming i Norge, men noen spredte undersøkelser er gjort internasjonalt. En av de mest solide er gjennomført i Kalifornia for vel 10 å...
Ulike former for overfølsomhet
Overfølsomhet (intoleranse) er et samlebegrep for sykelig forhøyet ømfintlighet i ett eller flere av kroppens vev eller organer. Noe av dette kjenner vi til, og setter egne navn på, ellers kaller v...
Funksjonshemmede kommer oftest bakerst i køen i kommunene
Rapporten «Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006» ble lagt frem 13. juni 2007. Rapporten  er utarbeidet av SINTEF Helse på...
Arbeidsmiljø for ansatte med miljøhemming
Anslagsvis 10 % av voksne har astma, og omtrent 30 % har en eller flere allergier eller annen overømfintlighet. Utslagene kan være svært forskjellige og opptrer i ulik og varierende grad.  For mang...
Hvorfor legen din ikke forstår din overfølsomhet
Til denne nettsiden og www.inneklima.com kommer det mange henvendelser med e-post der avsenderen ber om hjelp eller søker råd fordi fastlegen ikke forstår dem. I noen tilfeller skyldes det...
Miljøhemming, en skjult funksjonshemming
Miljøhemming er tilstander med overfølsomhet for noe i miljøet som fører til så uttalt sykdom og plager at miljøet blir utilgjengelig. Den berørte personen kan ikke holde seg frisk og i stand til å...
Forbud mot parfyme?
Likestillingsombudets syn på forbud mot parfyme Parymebruk skaper mange  problemer .  (Ill.K.Aas©) Fare! Parfymegasser! Mange som reagerer med sykdom ved eksponering for parfyme, ønsker forbud mot...
Syk av tusjpenngass på skolen
En skoleelev  har sendt inn spørsmål pga avgrenset kjemisk miljøintoleranse med reaksjoner på gassbruk i naturfagrommet  i ungdomsskolen, og nå - året etter  på videregående skole - på grunn av at...
Parfymefritt sykehus
Et parfyme-  og duftstoffritt sykehus Miljøhemming er en funksjonshemming som krever tiltak for tilgjengelighet i følge  NOU 2005: 8 .  Personer med astma er blant dem som har begrenset...
Ny FN – konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne – og miljøhemming.
Norge og en rekke andre land har undertegnet den nye konvensjonen: Convention on the rights of persons with disabilities.  Konvensjonen  bygger på FN’s erklæring om   menneskerettighete r . Det...
Om parfymebruk i det offentlige rom
Jeg har et problem jeg antagelig ikke er alene om. Det er at samme hvor jeg beveger meg i det offentlige rom, så utsettes jeg for alskens parfymelukter. Værre og værre ser det ut til å bli - lukten...
Skolens inneklima anno 2012. Del 4: Integrering av elever med miljøhemming
Dette er fortsettelse av  Skolens inneklima anno 2012  Del 3 Spesielle hensyn og utfordringer . Du bør først lese  Del 1    og fortsette med Del 2 og Del 3. I dokumentet Skolenes inneklima anno 201...
Skolenes inneklima anno 2012. Del 3 Spesielle hensyn og utfordringer
Dette er en fortsettelse av Skolenes inneklima anno 2012 .   Del 1   som bør leses først og deretter  Del 2 . Dokumentet vil nødvendigvis inneholde mange lenker. Det anbefales å lese gjennom det he...
Norsk forening for kjemisk miljøintoleranse/MCS er stiftet
Norske risikanter med kjemisk miljøintoleranse har nå stiftet sin egen forening, Forbund For Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) med  egen hjemmeside . Styret beskriver foreningen slik : (§1 og 2 fra...
Godlukt på helsa løs
Aftenbladet har hatt en lang og nøktern artikkel om miljøhemming pga. kjemisk miljøintoleranse. Det dreier seg om et intervju med en risikant som modig og balansert forteller om sin funksjonshemmin...
Miljøhemming ved kjemisk miljøintoleranse
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Inneklima for Barn (NFBIB) har samarbeidet i et prosjekt om miljøhemming finansiert av Helsedirektoratet. Det er skrevet en bok av...
Miljøhemming ved allergi
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Inneklima for Barn (NFBIB) har samarbeidet i et prosjekt om miljøhemming finansiert av Helsedirektoratet. Det er skrevet en bok av...
Miljøhemmingskjema
Både i denne nettsiden og i www.inneklima.com finnes det henvisninger til et miljøhemmingskjema som ble brukt i denne redaktørens forprosjekt om emnet. Hensikten med forprosjektet var å samle inn...
La barn utsettes minst mulig for parfyme
Mange foreldre har henvendt seg til denne nettsiden og til www.inneklima.com med fortvilelse og hjelpeløshet over at barna deres stadig utsettes for parfymedunster som ofte gjør dem syke. Foreldre...
Forsømte sykdommer med miljøhemming, men uten diagnose
Kjemisk miljøintoleranse, idiopatisk miljøintoleranse (IEI), multippel kjemisk overfølsomhet (MCS) og inneklimaplager (”inneklimasykdom”) er sykdommer med mer eller mindre  miljøhemming . Årsakene ...
Løsemidler forsterker duftintoleranse
Duftintoleranse er en plagsom tilstand for mange, og for noen er det en  miljøhemming  som er invalidiserende i forhold til normal deltakelse i samfunnet. Det kan gi forskjellige utslag. Vanligst e...
Diagnose ved kjemisk miljøintoleranse (MCS/IEI)?
Det er kommet noen henvendelser fra leger om hvordan de kan stille diagnosen ”MCS”, i senere tid kalt IEI (1). IEI er egentlig  en betegnelse for alle former for miljøintoleranse, mens MCS er en...
Diagnose ved kjemisk miljøintoleranse (MCS/IEI)?
Det er kommet noen henvendelser fra leger om hvordan de kan stille diagnosen ””MCS”, i senere tid kalt IEI 1 . IEI er egentlig  en betegnelse for alle former for miljøintoleranse, mens MCS er en...
Inneklima og sykdommer
Mange tilfeller av allergi og annen overfølsomhet dreier seg om ulike grader av MILJØHEMMING, som er den aller hyppigste form for funksjonshemming. Miljøforhold ute og særlig inne kan imidlertid og...