Miljørettet helsevern

4 treff i kategorien
3 artikler
1 spørsmål & svar
Innemiljømerking. Inneklimagaranti
Med  nye forskrifter om energiøkonomisering , bedre isolerte og dermed tettere bygninger  øker risiko for dårlig  kvalitet på inneluften og dårligere helse med  øking av astma og andre inneklimarel...
Katte- og hundeutstilling i offentlig hall
Idrettshaller for barn og unge som benyttes til katt- og hundeutstilling skaper ofte problemer for mange med allergier som da må holde seg unna hallene etter slike utstillinger. Katteallergener hør...
Ny FN – konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne – og miljøhemming.
Norge og en rekke andre land har undertegnet den nye konvensjonen: Convention on the rights of persons with disabilities.  Konvensjonen  bygger på FN’s erklæring om   menneskerettighete r . Det...