Psyke

21 treff i kategorien
17 artikler
4 spørsmål & svar
Betinget refleks
Betinget refleks er ikke noen egentlig overfølsomhe.t, men kan virke slik. Det er et naturlig nevrofysiologisk fenomen og ikke «noe psykisk noe╗. Vi har alle erfart på forskjellige måter hvordan...
Problemløsninger ved astma
Angst for at barnet skal dø Det å oppleve et anfall av langvarige pustebesvær hos barnet ditt samtidig som du har hørt om dødsfall på grunn av astma, fører ofte til angst. Den angsten kan sitte som...
Psyke og astma
Astma ble i en periode av psykosomatisk orienterte fagfolk ansett som en primært psykisk betinget sykdom, men dette er nå forlatt i orienterte fagmiljøer.  Hvis man definerer “psykosomatisk sykdom”...
Psykisk stress. Følelser og astma
Mange med astma forteller at følelser kan utløse astmaanfall. Dette, og hva det er som egentlig skjer ved følelsesmessig stress, har det vært forsket ganske mye på. Stress er definert som en proses...
Miriam puster på seg astma
Måten å puste på (pustemekanismen) kan bety mye for forløpet av astmaanfall og aller mest hos barn som har så myke vev.  Når det blir trangt for pusten, er det naturlig og nødvendig å presse på med...
Lise har eksem - og kjæreste
Her er et lite avsnitt fra boken: Elgjengen og allergiene (K.Aas, Forlaget Allergi og miljø,1998). Det forteller litt om hvordan det er å være forelsket der det er atopisk eksem. Lise og Harald har...
Eksem og psyke. Ungdom
Dette er opprørstiden, frigjøringstiden, tiden for å sprenge grenser,  for å bli selvstendig og modnere -  på godt og vondt. Modningen går langsomt, opprør og frigjøring fortere og sterkere....
Eksem og psyke. Skolebarn
Heldigvis forsvinner atopisk eksem før skolealderen hos de aller fleste, men det fortsetter hos ca 20 prosent, ofte kombinert med allergisk snue og/eller astma. Nå er det vesentlig for barnet og de...
Spedbarnseksem og psyke
Det er ikke vanskelig å sette seg inn i hvor vanskelig det kan være å ha eksem, og at eksem både kan ha psykologiske følger og at psykiske forhold kan virke inn på eksemet. Dette kan begynne allere...
Småbarnseksem og psyke
Tiden går fort, og ganske snart er spedbarnet  over i småbarnsalderen. Det er en alder for utforsking av omgivelsene og egen plass der. Grenser skal møtes, og grenser skal forsøkes flyttet - stadig...
Eksem og psyke
Det er ikke vanskelig å sette seg inn i hvor vanskelig det kan være å ha eksem, og at eksem både kan ha psykologiske følger og at psykiske forhold kan virke inn på eksemet. Eksemet virker  på...
Kløe og kloring. Avbetinging
Kløe og kloring (og gnissing av tøy etc) opprettholder og forverrer eksem. Ofte er dette den viktigste årsaken til eksemet, og så har vi den kjente onde sirkelen gående med: kløe gir kloring gir me...
Astma og psyke
Frem til  begynnelsen av forrige århundre var astma oppfattet som en psyksik sykdom av både leg og lærd. Fortsatt er det noen, men ganske få som tror at astma er «noe psykisk noe» eller «noe...
Kropp og sinn. Sinn og kropp
Liv er kjemi. Tusener på tusener av ulike celler og kjemiske stoffer med forskjellige virkninger på vevene dytter og drar i hver sine retninger. Når den kjemien er i balanse, har du det bra. Kommer...
Glatte muskler og selvstyrt nervesystem
Vi har to forskjellige slag muskler, men bare den ene kontrollerer vi selv med viljen. Du kan bestemme når du vil bøye en arm eller bruke fingrene, når du vil gå, snakke, tygge og vri på hodet. De...
Psykiske forhold. Psykosomatikk
Kropp og sinn er knyttet nøye sammen.(Ill.: Corel ©) Psykosomatiske reaksjoner og sykdommer dreier seg om reaksjonsmåter og sykdommer som kan ha mange årsaker, men der psykiiske forhold, følelser o...
Psykoterapi og annen behandling ved kjemisk miljøintoleranse
Det kommer en god del spørsmål om psykologer kan være til noen hjelp for personer som mener de har kjemisk miljøintoleranse. Problemene hoper seg opp fordi mange mangler miljøkjemisk og biokjemisk...