Psyke

10 treff i kategorien
8 artikler
2 spørsmål & svar
Problemløsninger ved astma
Angst for at barnet skal dø Det å oppleve et anfall av langvarige pustebesvær hos barnet ditt samtidig som du har hørt om dødsfall på grunn av astma, fører ofte til angst. Den angsten kan sitte som...
Psyke og astma
Astma ble i en periode av psykosomatisk orienterte fagfolk ansett som en primært psykisk betinget sykdom, men dette er nå forlatt i orienterte fagmiljøer.  Hvis man definerer “psykosomatisk sykdom”...
Psykisk stress. Følelser og astma
Mange med astma forteller at følelser kan utløse astmaanfall. Dette, og hva det er som egentlig skjer ved følelsesmessig stress, har det vært forsket ganske mye på. Stress er definert som en proses...
Miriam puster på seg astma
Måten å puste på (pustemekanismen) kan bety mye for forløpet av astmaanfall og aller mest hos barn som har så myke vev.  Når det blir trangt for pusten, er det naturlig og nødvendig å presse på med...
Astma og psyke
Frem til  begynnelsen av forrige århundre var astma oppfattet som en psyksik sykdom av både leg og lærd. Fortsatt er det noen, men ganske få som tror at astma er «noe psykisk noe» eller «noe...
Kropp og sinn. Sinn og kropp
Liv er kjemi. Tusener på tusener av ulike celler og kjemiske stoffer med forskjellige virkninger på vevene dytter og drar i hver sine retninger. Når den kjemien er i balanse, har du det bra. Kommer...
Glatte muskler og selvstyrt nervesystem
Vi har to forskjellige slag muskler, men bare den ene kontrollerer vi selv med viljen. Du kan bestemme når du vil bøye en arm eller bruke fingrene, når du vil gå, snakke, tygge og vri på hodet. De...
Psykiske forhold. Psykosomatikk
Kropp og sinn er knyttet nøye sammen.(Ill.: Corel ©) Psykosomatiske reaksjoner og sykdommer dreier seg om reaksjonsmåter og sykdommer som kan ha mange årsaker, men der psykiiske forhold, følelser o...