Psyke

9 treff i kategorien
9 artikler
0 spørsmål & svar
Lise har eksem - og kjæreste
Her er et lite avsnitt fra boken: Elgjengen og allergiene (K.Aas, Forlaget Allergi og miljø,1998). Det forteller litt om hvordan det er å være forelsket der det er atopisk eksem. Lise og Harald har...
Eksem og psyke. Ungdom
Dette er opprørstiden, frigjøringstiden, tiden for å sprenge grenser,  for å bli selvstendig og modnere -  på godt og vondt. Modningen går langsomt, opprør og frigjøring fortere og sterkere....
Eksem og psyke. Skolebarn
Heldigvis forsvinner atopisk eksem før skolealderen hos de aller fleste, men det fortsetter hos ca 20 prosent, ofte kombinert med allergisk snue og/eller astma. Nå er det vesentlig for barnet og de...
Spedbarnseksem og psyke
Det er ikke vanskelig å sette seg inn i hvor vanskelig det kan være å ha eksem, og at eksem både kan ha psykologiske følger og at psykiske forhold kan virke inn på eksemet. Dette kan begynne allere...
Småbarnseksem og psyke
Tiden går fort, og ganske snart er spedbarnet  over i småbarnsalderen. Det er en alder for utforsking av omgivelsene og egen plass der. Grenser skal møtes, og grenser skal forsøkes flyttet - stadig...
Eksem og psyke
Det er ikke vanskelig å sette seg inn i hvor vanskelig det kan være å ha eksem, og at eksem både kan ha psykologiske følger og at psykiske forhold kan virke inn på eksemet. Eksemet virker  på...
Kløe og kloring. Avbetinging
Kløe og kloring (og gnissing av tøy etc) opprettholder og forverrer eksem. Ofte er dette den viktigste årsaken til eksemet, og så har vi den kjente onde sirkelen gående med: kløe gir kloring gir me...
Kropp og sinn. Sinn og kropp
Liv er kjemi. Tusener på tusener av ulike celler og kjemiske stoffer med forskjellige virkninger på vevene dytter og drar i hver sine retninger. Når den kjemien er i balanse, har du det bra. Kommer...
Psykiske forhold. Psykosomatikk
Kropp og sinn er knyttet nøye sammen.(Ill.: Corel ©) Psykosomatiske reaksjoner og sykdommer dreier seg om reaksjonsmåter og sykdommer som kan ha mange årsaker, men der psykiiske forhold, følelser o...