Skole

16 treff i kategorien
10 artikler
6 spørsmål & svar
Inneklima og astma
De fleste mennesker er inne 85-90 prosent av tiden. Selv om luftforurensninger i luften ute kan være viktige, så er innemiljø,  inneklima  og inneluften enda viktigere. Luften inne er også som ofte...
Veiledning for bedre miljø på skolen. Elevbrosjyre
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skiler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for elevene i skolen. Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning ...
Nytt dansk nettsted om astma og allergi i skolen.
Det danske astma-og allergiforbundet har åpnet en egen nettside:  Astma-allergi i skolen   / med mye nyttig informasjon både for skoler, foresatte og elevene. Anbefales! (Sist oppdatert 13.april...
Skolens inneklima anno 2012. Del 4: Integrering av elever med miljøhemming
Dette er fortsettelse av  Skolens inneklima anno 2012  Del 3 Spesielle hensyn og utfordringer . Du bør først lese  Del 1    og fortsette med Del 2 og Del 3. I dokumentet Skolenes inneklima anno 201...
Skolenes inneklima anno 2012. Del 3 Spesielle hensyn og utfordringer
Dette er en fortsettelse av Skolenes inneklima anno 2012 .   Del 1   som bør leses først og deretter  Del 2 . Dokumentet vil nødvendigvis inneholde mange lenker. Det anbefales å lese gjennom det he...
Skoler kan gjøres tilgjengelig også for barn med uttalt dyreallergi.
En artikkel i det norsksvenske legetidsskriftet Allergi i  Praksis nr 4, 2007:  ” Fungerande allergianpasning i skolmiljø ” omtaler tre barn med uttalt kattallergi. Allergien betydde en slik...
Spørreskjema for skoler
Skjemaet er opprinnelig lagd i  http://www.inneklima.com/ . Det er fritt å bruke dette  spørreskjemaet bare det opplyses om  kilden (gjerne lenken hit) Det kan hentes opp ved å klikke på  Hele...
Skolemiljø og elevenes rettigheter
Elevenes `"arbeidsmiljølov" - bruk den. I Opplæringsloven står det klart og tydelig i " Kapittel 9a: Elevane sitt skolemiljø", og i veilederen til den: "§ 9a-1. Generelle krav  Alle elevar i...
Allergi eller astma og skolestart
Helt fra 6-års alder og i mange år videre må barn sitte innendørs på skolen i mange timer hver dag. Det stiller krav til inneklimaet.  Viktig for alle barn Tilrettelegging av dette er av stor...
La barn utsettes minst mulig for parfyme
Mange foreldre har henvendt seg til denne nettsiden og til www.inneklima.com med fortvilelse og hjelpeløshet over at barna deres stadig utsettes for parfymedunster som ofte gjør dem syke. Foreldre...