Skole

12 treff i kategorien
10 artikler
2 spørsmål & svar
La barn utsettes minst mulig for parfyme
Mange foreldre har henvendt seg til denne nettsiden og til www.inneklima.com med fortvilelse og hjelpeløshet over at barna deres stadig utsettes for parfymedunster som ofte gjør dem syke. Foreldre...
Inneklima og astma
De fleste mennesker er inne 85-90 prosent av tiden. Selv om luftforurensninger i luften ute kan være viktige, så er innemiljø,  inneklima  og inneluften enda viktigere. Luften inne er også som ofte...
Veiledning for bedre miljø på skolen. Elevbrosjyre
Skoleveiledning for bedre miljø (BROSJYRE) Elevorganisasjonen, Barneombudet og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn(NFBIB) har samarbeidet om en brosjyre med veiledning om hvordan elevene kan o...
Nytt dansk nettsted om astma og allergi i skolen.
Det danske astma-og allergiforbundet har åpnet en egen nettside:  Astma-allergi i skolen   / med mye nyttig informasjon både for skoler, foresatte og elevene. Anbefales!  (Sist oppdatert 13.april...
Skolens inneklima anno 2012. Del 4: Integrering av elever med miljøhemming
Integrering av elever med miljøhemming pga.astma, allergi, annen overfølsomhet Dette er fortsettelse av  Skolens inneklima anno 2012  Del 3 Spesielle hensyn og utfordringer . Du bør først lese  Del...
Skolenes inneklima anno 2012. Del 3 Spesielle hensyn og utfordringer.
Skolenes inneklima anno 2012. Del 3. Hensyn og tilrettelegging for funksjonshemmede Dette er en fortsettelse av  Skolenes inneklima anno 2012.    Del 1   som bør leses først og deretter   Del 2 ....
Skoler kan gjøres tilgjengelig også for barn med uttalt dyreallergi.
Kattallergi med miljøhemming og- skoletilpasning. En artikkel i det norsksvenske legetidsskriftet Allergi i  Praksis nr 4, 2007: ” Fungerande allergianpasning i skolmiljø ” omtaler tre barn med...
Spørreskjema for skoler
Spørreskjemaet til fri benyttelse Skjemaet er opprinnelig lagd i  www.inneklima.com  . Det er fritt å bruke dette  spørreskjemaet bare det opplyses om  kilden (gjerne lenken hit) Det kan hentes opp...
Skolemiljø og elevenes rettigheter
Elevenes `"arbeidsmiljølov" - bruk den. I Opplæringsloven står det klart og tydelig i " Kapittel 9a: Elevane sitt skolemiljø", og i veilederen til den: "§ 9a-1. Generelle krav        Alle elevar i...
Allergi eller astma og skolestart
Mange bekymrede foreldre spør om innemiljøet på skoler Helt fra 6-års alder og i mange år videre må barn sitte innendørs på skolen i mange timer hver dag. Det stiller krav til inneklimaet.  Viktig...