Sopp

9 treff i kategorien
3 artikler
6 spørsmål & svar
Luftfuktighet inne anno 2012
Hva er luftfuktighet? Luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften. Det angis vanligvis som relativ luftfuktighet i prosent (RF%) i forhold til det maksimale (RF 100%) som luften ka...
Tiltak mot muggsopper
Muggsopper har eksistert «fra tidenes morgen», og forskjellig slag av dem finnes nesten over alt. Er  det frost, ligger de i dvale. Så snart det tiner, livner muggsoppene til. De vokser og sprer se...
Påvisning og måling av muggsopper
Det aller enkleste og billigste er å bruke luktesansen og øynene. Kommer du inn fra frisk luft og kjenner mugglukt, så har du påvist forekomst av uakseptabel vekst av muggsopper ett eller annet ste...