Støv

19 treff i kategorien
13 artikler
6 spørsmål & svar
Muggsopp og sykdom
Muggsopper ute Muggsopper er viktige i naturen. De har eksistert "fra tidenes morgen", og forskjellig slag av dem finnes nesten over alt. Der det er frost, ligger de i dvale. Så snart det tiner,...
Fugler, fjær og dun
Fjær og dun fra forskjellige fugler inneholder allergener, men de er ikke av så stor betydning som allergener fra dyr. Allergener finnes i kjertelstoffene som impregnerer fjærene, i huden og urinen...
Geit, gris, sau, lam og ull
  (Ill.: Corel ©                                    Corel ©                              og K.Aas©) Allergi mot griser, sauer og geiter er relativt sjelden, men forekommer. Ull  fra sau er utbredt ...
Høns, fjærkre
(Ill.: Corel ©) Også fjærkre av ulike slag kan gi allergi, men slik allergi er ikke på langt nær så hyppig som man trodde før (se  Fugler, fjær og dun ). Diagnosen  er ikke alltid lett å stille  ut...
Pels, skinn, lær
Pelsvarer  er vanligvis så gjennompreparert at de gir fra seg lite av allergenaktivt materiale fra det aktuelle dyret. Det er likevel noen som får øyen- og luftveisplager ved kontakt med pelskåper ...
Museår og allergier
Det kommer mange spørsmål om mus for tiden. Musene har trukket inn til plage for mange, kanskje særlig på Sørlandet. Noen spør om en kan bli allergisk mot slike ville husmus.  (Ill. fra ...
Katt, hund og hest i støvet på skolen
En forskergruppe i Sverige (1) har undersøkt skolemiljøet og kostholdet hos 5- 14 år gamle skolebarn. Av disse hadde 5,9% hatt astma i løpet av det siste året ("aktuell astma"), 6,8 hadde allergi m...
Arbeidsmiljø for ansatte med miljøhemming
Anslagsvis 10 % av voksne har astma, og omtrent 30 % har en eller flere allergier eller annen overømfintlighet. Utslagene kan være svært forskjellige og opptrer i ulik og varierende grad.  For mang...
Støvsugere
Svevestøv er som bittesmå glidefly, hangglidere og paraglidere lastet med kjemiske stoffer og/eller allergener. Svevestøvet kommer delvis utenfra, men mest fra kilder innendørs og aller mest fra...
Renhold og rengjøring ved luftveisallergi
Luftveisallergier rammer mange. Reaksjon i nesen (allergisk rhinitt) er hyppigst, og noen får samtidig allergiske plager i øynene. Mange får også astma. Tilsvarende reaksjoner uten allergi...
Støv og svevestøv
Før boligserien tar opp temaet renhold, skal vi derfor skrive om støv. Først en kort oppsummering: * Støv som kommer i kontakt med hud og slimhinner kan virke helseskadelig. * Det er særlig svevest...
Spesielt uønskede forurensninger inne
Ofte er det kombinasjonen av flere ulike forurensninger inne som skaper dårlig luft og kan være skadelig. Det er imidlertid noen som er spesielt helseskadelige i seg selv, og som vi derfor må vie...
Luftveiene
Et voksent menneske i noenlunde ro forbruker 12-15 m 3  luft i døgnet. Barn har mindre lungevolum enn voksne, men er ofte mye mer fysisk aktive slik at de også har et høyt forbruk av luft. Tatt i...