Svevestøv

7 treff i kategorien
6 artikler
1 spørsmål & svar
Luftrensere. Forskjellige typer
Luftrenseres rensemåte og renseeffekt Partikkelrensing Partikler i luften (svevestøv)  i inneluft er en egen type luftforurensning. Det er så mye av dem at de har stor betydning for en rekke uønske...
Ultrafine, helseskadelige partikler fra trafikken utenfor
En ny norsk undersøkelse omtalt på  nettsiden til forskning.no  har vist at innelufta i en leilighet ved en sterkt trafikkert gate var ”full av ultrafine partikler i svevestøvet. De klart største...
Støv og svevestøv
Før boligserien tar opp temaet renhold, skal vi derfor skrive om støv. Først en kort oppsummering: * Støv som kommer i kontakt med hud og slimhinner kan virke helseskadelig. * Det er særlig svevest...
Uteluft og luftforurensninger
Luften vi puster inn er mer eller mindre forurenset. Frisk uteluft inneholder :   21 % oksygen (O 2  - også kalt dioksygen) 78 % nitrogen (N) 0,03 % kulldioksid (CO2) ozon (O 3 ), bakkenært,...
Støvmaske
Svevestøv i luften? Bruk støvmaske! Astma, KOLS og andre lungesykdommer kan bli atskillig verre når det er mye støv i luften. Det gjelder særlig i noen byer og tettsteder med mye luftforurensninger...
Luftveiene
Et voksent menneske i noenlunde ro forbruker 12-15 m 3  luft i døgnet. Barn har mindre lungevolum enn voksne, men er ofte mye mer fysisk aktive slik at de også har et høyt forbruk av luft. Tatt i...