Uteluft

13 treff i kategorien
11 artikler
2 spørsmål & svar
Allergiforebygging del II. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen. Inneklima og uteluft
Her er fortsettelsen av dokumentet   Allergiforebygging. Flere tiltak Del I som bør leses først Allergeneksponering Konklusjon: Der det  foreligger sannsynlig eller mulig genetisk disposisjon for...
Vulkanaske. Risiko ved astma, kols og andre luftveissykdommer
Verdens Helseroganisasjon (WHO)  publiserte i 2010 sitt syn på mulig helserisiko ved å puste inn askestøv fra vulkanutbruddet i Eyjafjällajökull på Island i april 2010. Der fremheves det at askestø...
Trafikkforurensninger og astma og/eller allergi
En omfattende undersøkelse i Tyskland (Morgenstern et al 2008) har bekreftet at bosted nær sterkt trafikkerte gater og veier gir økt risiko for utvikling av astma og /eller atopisk allergi.  Det ve...
Ultrafine, helseskadelige partikler fra trafikken utenfor
En ny norsk undersøkelse omtalt på  nettsiden til forskning.no  har vist at innelufta i en leilighet ved en sterkt trafikkert gate var ”full av ultrafine partikler i svevestøvet. De klart største...
Forurensninger inne
   Inneluft er betydelig mer forurenset av kjemi enn uteluft. Inne omgir vi oss med og puster inn et stort antall kjemiske stoffer, dels i gassform og dels i partikler eller båret som last på støv....
Uteområdet for barnehagen. Sjekkliste
Uteområdet. Uteareal Inngangsparti Uteområdet og inngangspartiet kan spille en stor rolle for kvaliteten av innemiljøet/inneklimaet. Luftkvaliteten Forurensninger fra nærliggende forurensningskilde...
Uteluft og luftforurensninger
Luften vi puster inn er mer eller mindre forurenset. Frisk uteluft inneholder :   21 % oksygen (O 2  - også kalt dioksygen) 78 % nitrogen (N) 0,03 % kulldioksid (CO2) ozon (O 3 ), bakkenært,...
Dieseleksos, biodiesel, helse og miljø
Nettsiden har mottatt et langt brev (papirpost) som gjengis her etter skånsom redaksjonell behandling:   I et  tidligere dokument  i allergiviten.no er det pekt på at økt bruk av dieselbiler gir øk...
Forurenset uteluft og astma, kols
Kaldt og klart vintervær med lite vind kan øke risiko for sykdom i luftveiene særlig i byområder med mye trafikk langs veier og gater. Kald luft gir i seg selv plager hos mange med astma eller KOLS...
Dieseleksos gir økt astmaforekomst, verre astma og mer av annen sykdom
  Dieseleksos hører til verstingene av trafikkforurensninger.  Slik eksos inneholder hundrevis av kjemiske stoffer i gassform og bundet   til partikler.  Mange av partiklene er så små (ultrafine) a...
Støvmaske
Svevestøv i luften? Bruk støvmaske! Astma, KOLS og andre lungesykdommer kan bli atskillig verre når det er mye støv i luften. Det gjelder særlig i noen byer og tettsteder med mye luftforurensninger...