Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Nå er det gratis medlemskap ut året! Ja, jeg vil bli medlem!

Slutt for pollenvarsel?

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Tidlig blomstring og godt vær, det ligger an til en svært intens gresspollensesong denne sommeren. Likevel kan NAAF bli nødt til å legge ned pollenvarslingen mot slutten av juni fordi myndighetene dessverre ikke fullfinansierer den nasjonale tjenesten.

- Administrasjonen i Astma- og Allergiforbundet anmoder nå forbundsstyret om å legge ned den nasjonale pollenvarslingen. Forslaget vil bli behandlet i styremøte 11. juni, sier kommunikasjonssjef Bo Gleditsch.

- Vi har regnet på det. I årets tilskudd fra myndighetene mangler 30 % av totalkostnadene. Pollensesongen begynner i februar og varer ut august. Tilskuddet er derfor snart brukt opp, uheldigvis midt i starten på en svært intens gresspollensesong. I nær førti år har våre medlemmer sponset den nasjonale pollenvarslingstjenesten. Nå har vi dessverre ikke mer å gå på, sier han videre.

Signer underskriftskampanjen og hjelp oss å overbevise politikerne om at tjenesten må fullfiansieres! >>

Gratisvarselet forsvinner først

Dersom forbundsstyret beslutter å legge ned denne viktige forebyggende helsetjenesten, vil den offentlig tilgjengelige delen måtte stenge først. Alle som ikke betaler for varselet vil være ute av stand til å kunne ta avgjørende forholdsregler i hverdagen. På sikt vil også resten av varselet forsvinne, og fra 2015 kan Norge risikere å stå helt uten en nasjonal pollenvarslingstjeneste. Polleneksperter og analytikere med flere tiårs erfaring risikerer å miste jobben. All erfaring man i over 40 år har opparbeidet seg, vil bli borte.

Skal de syke sponse resten av samfunnet?

Generalsekretær Trond Solvang er lei for at dette vil ramme mennesker forbundet ønsker å hjelpe.

- Ja, norske myndigheters manglende vilje til å fullfinansiere pollenvarslingstjenesten, rammer svært mange av dem vi i NAAF ser det som vår oppgave å gi et bedre liv. Men vi finner det svært urimelig at våre 15 000 medlemmer, i mange tilfeller mennesker med kronisk sykdom og deres familier, må være med og finansiere en slik tjeneste. Pollenvarslingen gagner tross alt nær en million nordmenn og deres arbeidsplasser, ja, nær sagt hele samfunnet.

- Vi kan ikke trylle. Vi har lenge sagt til myndighetene at vi sliter med finansieringen. Vi opplever å ha blitt forespeilet full finansiering, men ser nå at dette ikke skjer. Kanskje har vi vært naive, men vi er likevel optimister. Vi håper myndighetene er seg sitt ansvar bevisst og bevilger ytterligere midler, sier Solvang.

Manglende politisk vilje?

I Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008-2012 (kap. 2.2.2) skrev Helse- og omsorgsdepartementet at pollenvarslingen skulle videreføres, og at man i tillegg skulle vurdere en videreutvikling og forbedring av tjenesten.

- Det virker som om det er det motsatte som nå skjer. En ny strategi for de kommende år, som viser hvilken vei departementet faktisk ønsker å gå, foreligger fortsatt ikke, sier Gleditsch.

- De 1,75 millionene vi er tildelt, er det totale tilskuddet. For første gang får vi ikke lenger tilskudd til vår ordinære folkehelsevirksomhet. Myndighetene sier de er trygge på direktoratets helhetsvurdering, og at de øker tilskuddet til pollenvarselet. Sannheten er at de samtidig tar pengene fra annet viktig helsearbeid vi tidligere har fått støtte til, blant annet rådgivningstjenesten, for å øke midlene øremerket pollenvarsling. Dette grepet gir en falsk fremstilling av myndighetenes tilskudd, avslutter Gleditsch.

 

Kontaktpersoner

Generalsekretær Trond Solvang, tlf: 90 86 67 84, trond.solvang@naaf.no

Kommunikasjonssjef Bo Gleditsch, tlf: 40 43 61 88, bo.gleditsch@naaf.no