Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sosial møteplass for personer med kols

Medieovervåkning

Dato publisert: Sist oppdatert:
For å få til forandring i samfunnet er man nødt til å være til stede. Ved siden av de politiske organer skapes debatter og holdninger gjennom media. Vi arbeider aktivt for å være med i denne prosessen.