Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Allergi i Praksis 2 2013

Dato publisert: Sist oppdatert:
Kols har lenge vært oppfattet som en sykdom det ikke finnes behandling mot. Siste tiårs forskning har endret mye på dette synet. Kols og rehabilitering er tema for siste utgave av Allergi i Praksis. Her forteller også Ingvar Ambjørnen om å leve med kols.