Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fem tegn på pollenallergi

Anbefaler allergivennlig byggeblokk

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma- og Allergiforbundet anbefaler ny type byggeblokk som både er allergivennlig og energieffektiv. Blokken fra Ytong Silka er gunstig for huskonstruksjon da den puster og er svært motstandsdyktig mot sopp- og algevekst.

Kent Hart, seniorrådgiver i NAAF sier at forbundet er bekymret over at de nye byggeforskriftene er for opptatt av energisparing.

– For tette hus vil fort kunne gi økt grunnlag for fuktighet, sopp og råte,  Forbundet har god innsikt i sammenhengen mellom fuktproblematikk og helsekonsekvenser.  Denne nye byggeblokken fra Ytong Silka er et viktig skritt i riktig retning mot allergitrygge hus og hjem, fastslår Hart.   

Sandwich av porøs betong
Ytong Energy + er en byggeblokk beregnet for konstruksjon av husvegger som er meget godt dokumentert. Det unike med den er at den er laget av en sandwich av porøs betong som både har stor bæreevne og høy isolasjonsevne. Det at blokken er laget slik at den puster, er gunstig for huskonstruksjon. Det inngår heller ingen kjemikalier som kan gasse av til innemiljøet.

Veggene forblir diffusjonsåpne, det vil si at innemiljøet ikke påvirkes på samme måte som i for eksempel trekonstruksjoner der man må bruke plastmembraner for å bygge stadig tettere for å nå stadig mer krevende energikrav. Ytong energy + har også særdeles god motstandskraft mot vekst av alger, sopp og andre mikroorganismer.

– Vi har i vurderingen vår gått gjennom hele blokken fra vugge til grav, og er meget fornøyd med det vi har sett, forteller Hart.

– Produsenten har også utvist særdeles stor åpenhet og ikke minst evne til å gå i dybden på å analysere eget produkt.

NAAF utarbeider også en veiledning i brosjyreform for både byggherrer og beboere som skal gi en beskrivelse og veiledning i hvordan man best utfører konstruksjonen for best utnytte blokkas potensial og gode egenskaper.

Les mer om byggeblokken >>