Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Les her om hva koronaviruset betyr for deg med astma eller kols >>

Astma- og allergibehandling må sees i sammenheng

bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Ubehandlet pollenallergi kan føre til astma. Det er et faktum som ikke preger den daglige behandlingen av allergiske pasienter. Astma- og Allergiforbundet krever tverrfaglige allergisentre.

Munnpusting er tøft for lungene og en medvirkende årsak til at mange utvikler astma. Nesen skal filtrere luften for forurensning, fukte den og gi riktig temperatur før den sendes ned i lungene. En allergisk person med ubehandlet eller lite effektiv behandling av sin allergi, vil ofte oppleve at nesen er tett og puster derfor gjennom munnen. Dermed sendes forurensing, pollen og andre allergener direkte ned i lungene og kan utløse et arvelig anlegg for å utvikle astma.

 

Allergi og astma henger sammen

Øre-nese-hals (ØNH) og lunge er to spesialiteter innen medisinen som begge behandler kroppens luftveier. Men mens ØNH-medisinen konsentrerer seg om det som skjer over snippen, er lungespesialiteten opptatt av luftveiene fra snippen og ned.

– Pasientene ville hatt utbytte av at disse to medisinske spesialitetene snakket sammen – samhandlet forskning og koordinerte behandlingsopplegget for den enkelte pasient, mener professor dr. med.  Sverre Steinsvåg, ØNH-spesialist og leder for Astma- og Allergiforbundets legeråd.

Astma- og Allergiforbundet er opptatt av at astma og pollenallergi sees i sammenheng. En god behandling av allergien der pasienten har både allergi og astma vil være helt avgjørende for å kunne oppnå god astmakontroll. Det vil si færrest mulig symptomer. Og god behandling av pollenallergi er et viktig forebyggende tiltak for å forhindre at stadig flere utvikler astma, fastslår Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Allergisk rhinitt – dvs. neseallergi, hvor pollenallergi utgjør den største andelen – er den vanligste kroniske sykdommen hos barn og en av de 10 vanligste årsakene til å oppsøke lege blant befolkningen generelt.

70 % av de som har helårsallergi eks. allergi mot mat, dyr, støv m fl, har også astma. Mens 44 % av de som har sesongallergi (pollenallergi) har astma.

– Med høysnue kommer ofte astma, fastslår professor Sverre Steinsvåg. Barn med allergi ved 10-12 års alder dukker ofte opp med astma ved 14-16 års alder.

 

Allergisentre trengs

Regjeringens hovedmål i Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer er å stanse økningen og redusere forekomsten av astma og allergi blant barn.

– Skal dette lykkes må man snarest få i gang arbeidet med å etablere tverrfaglige allergisentre i landets helseregioner.  Tverrfaglig bred faglig tilnærming må ofte til for å gi nok hjelp til denne dessverre stadig voksende pasientgruppen, sier generalsekretær Geir Endregard i Astma- og Allergiforbundet. 

 

Fakta om astma:

  • Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand i luftveiene. Gir overfølsomhet som fører til hoste, tetthet i brystet, tung pust, surkling. Mellom episoder med forverring kan pusten være normal.
  • 20 prosent av alle barn i Norge har, eller har hatt, astma ved fylte 10 år.
  • Akutt astma er hyppigste årsaken til sykehusinnleggelse for barn
  • 8 prosent av voksne i Norge har astma
  • 15 prosent av all nyoppstått astma hos voksne skyldes ulike stoffer i arbeidsmiljøet, såkalt yrkesastma. Utsatte yrkesgrupper er bakere, malere, rengjøring, fiskeindustri m fl.
  • Forekomsten av astma øker. Man antar at det henger sammen med levesett og miljøpåvirkning.
  • 4. mai er Verdens Astmadag i 2010 (første tirsdag i mai måned hvert år)
  • Les mer: www.naaf.no/astma