Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Dieselbiler forurenser langt mer enn tidligere antatt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Statens Vegvesen og Klima- og forurensingsdirektoratet har bestilt en faglig utredning om helseskadelig NO2-forurensning fra Trafikk Økonomisk instit. og Norsk Institutt for Luftforskning. Konklusjon: Dieselbiler forurenser langt mer enn tidligere antatt.

Det er tittelen på Statens Vegvesen sin pressemelding av 20. desember angående en ny stor faglig utredning gjort av TØI og NILU angående NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer. Utredningen er gjort for Statens Vegvesen og Klima- og forurensingsdirektoratet. Rapporten slår entydig fast at vi har en stor utfordring med NO2 i byene våre og at det særlig skyldes de økte antall dieselbilene som nå ruller på norske veier.

Rapporten omtaler positivt Norges Astma- og Allergiforbunds tidlig varsling av problemet og også de faglige utredninger NAAF fikk gjort om saken tidligere i år. Samlet gir disse utredningene nå et solid beslutningsgrunnlag for nasjonale og kommunal myndigheter fremover.

 - Det er veldig positivt at myndighetene nå har fått slått fast det faglige grunnlaget angående utslipp fra dagens kjøretøy, sier Geir Endregard i Astma- og Allergiforbundet. - Det er dog et stort tankekors at det tok 5 år fra vi varslet om at dette ville skje dersom man endret engangsavgiften til å favorisere dieselbiler, til det blir slått fast at vi har hatt rett på alle punkter.

Astma- og Allergiforbundet mener rapporten viser helt entydig at det må en betydelig større innsats til både mht. nasjonale og lokale tiltak for å sikre befolkningen den luftkvaliteten de har rettmessig krav på.

- Det spennende nå blir å se om nasjonale og lokale myndigheter klarer å ta alvoret inn over seg ved f.eks. å forby dieselbiler på enkelte dager slik rapporten foreslår, sier Endregard. - Det er et lovmessig krav at man må lage handlingsplaner som hinder ulovlig eksponering av befolkningen, og vi regner nå med at det arbeidet intensiveres kraftig både nasjonalt og lokalt.

>> Se pressemelding fra Statens Vegvesen

>> Se NAAF-rapporter gjort av NILU

>> Luftforurensning i norske byer

 

Kontaktperson:
Geir Endregard,  generalsekretær Astma- og Allergiforbundet tl.f 95 84 62 20