Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Kjell Aas takker av som redaktør for Allergiviten

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Kjell Aas slutter som redaktør for Allergiviten, men nettsiden vil leve videre som en viktig kunnskapsbank. Fra november 2012 slutter oppdateringer av sidene, og fra 1 desember vil redaktøren ikke lenger besvare henvendelser til medlemspostkassen.

Allergiviten er en nettbasert informasjonsbank som formidler kunnskap som professor Kjell Aas har samlet gjennom et langt yrkesliv innen klinisk medisin i sykehus og praksis, forskning, undervisning og rådgivningsvirksomhet om allergier og andre overfølsomhetssykdommer.

Kjell Aas har vært redaktør for Allergiviten siden lanseringen i 2003 i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund.

Kunnskapsbanken inneholder det meste – om astma, allergi, eksem og andre overfølsomhetstilstander.  Den er jevnlig oppdatert med ny relevant forskning, og inneholder en egen seksjon med spørsmål og svar.

Allergiviten er svært godt besøkt, av både fagfolk og publikum, og skal fortsette å leve som et søkbart kunnskapsarkiv i mange år fremover – selv om Kjell Aas gir seg med aktive oppdateringer. Norges Astma- og Allergiforbund har som mål å flytte Allergiviten over i en ny og mer brukervennlig plattform der arkivet også vil kunne suppleres med aktuell forskningsbasert kunnskap. Slik skal Allergiviten leve videre.

Stort engasjement – enorm innsats

Norges Astma- og Allergiforbund har mye å takke professor Kjell Aas for. Som en av norsk medisins nestorer har han stilt sin kunnskap og tid til disposisjon for forbundet og dets medlemmer. Han har alltid hatt et stort engasjement for at kunnskap og informasjon om medisinske spørsmål og helseforebyggende råd skal nå ut til flest mulig, og ikke minst komme pasientene til gode.

Kjell Aas har satt spor etter seg i allergologiens historie som den første som renfremstilte et allergen, torskeallergenet. Han er i dag pensjonert professor i barnemedisin ved Universitetet i Oslo. Han har vært leder og overlege for Voksentoppen Institutt for barn med allergi, astma og andre lungesykdommer gjennom 30 år. Hans engasjement for barn og unges inneklima har blitt lagt merke til. Han er æresmedlem av flere norske og internasjonale vitenskapelige foreninger, æresdoktor ved Göteborgs universitet og er tildelt et antall generelle æresbevisninger. Han har i tillegg skrevet over 300 vitenskapelige artikler og over 30 vitenskapelige og populærmedisinske bøker.

Norges Astma- og Allergiforbund er stolt over å ha Allergiviten under sin fane og takker Kjell Aas for hans unike og mangeårige innsats for forbundet og for alle dem som er berørt av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer.

Vi er mange som vil savne hans gode og grundige svar på spørsmål gjennom e-rådgivning under Allergiviten, og kanskje spesielt mange NAAF-medlemmer. Men Kjell Aas gir seg ikke helt. Han er fortsatt redaktør for Inneklima.com der han for tiden er i ferd med å ferdigstille prosjektet Miljøkjemi og vi – så følg med!.

...og i årets siste utgaver av AstmaAllergi og Allergi i Praksis kan du lese portrettintervju med Kjell Aas. Han har mye interessant å fortelle!