Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem, nå er det gratis ut året!

Luftforurensning kan forverre astma

nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Luftforurensning gir mange negative helseeffekter, særlig for mennesker med lungesykdommer som astma. Dieseleksospartikler er også funnet å virke allergifremkallende. Dette er tema for årets siste utgave av Allergi i Praksis.

Luftforurensning forverrer astma

Astma kan forverres ved å bo og puste i forurenset luft. For noen få personer kan plagene bli så store at de bør vurdere å flytte ut av byen.

Avdelingsdirektør Per Schwarze i Folkehelseinstituttet skapte i fjor vinter medieoppslag da han gikk ut og sa at de som blir syke av luftforurensning bør vurdere å flytte ut av Oslo. Dette mener han fortsatt, men understreker at dette gjelder noen veldig få og svært følsomme personer. I et intervju i siste utgave av Allergi i Praksis forteller Per Schwarze om hvordan forurensning fra veitrafikk påvirker lungehelsen og hvordan grenseverdiene overskrides i mange norske byer. Folkehelseinstituttet deltar for tiden i et stort europeisk prosjekt der det forskes på hvordan luftforurensingen påvirker folks helse i mange land.

Fjeld B. Forurensning kan forverre astma. Allergi i Praksis nr. 4; 2011: 14-15, pdf >>

Partikkelforurensning og allergisk sensibilisering

Flere studier tyder på at trafikkforurensning gjør immunsystemet mer tilbøyelig til å svare med en allergisk immunrespons ved eksponering for antigener fra miljøet. Det er særlig partikler i fin- og nanopartikkelfraksjonen som medfører økt risiko for allergisk sensibilisering, med en overveldende dokumentasjon for betydningen av dieseleksospartikler. Barn er spesielt sårbare. Eksperimentelle data tyder videre på at partikkeleksponering av gravide kan øke risikoen for astma og trolig allergisk sensibilisering hos barnet.  I siste utgave av Allergi i Praksis tar Martinus Løvik for seg partikkelforurensningens kilder og partiklenes egenskaper og biologiske effekter.

Løvik M. Partikkelforurensning og allergisk sensibilisering. Allergi i Praksis nr. 4; 2011: 6 - 12, pdf >>

Luftforurensning i norske byer

Grenseverdiene for luftkvalitet brytes for NO2 i flere norske byer og representerer et betydelig helseproblem. Beregninger som NILU - Norsk Institutt for Luftforskning har utført for Astma- og Allergiforbundet viser at luftkvaliteten i Oslo i 2025 vil bli verre enn tidligere antatt.

Som langsiktig tiltak har NILU sett på utfasing av diesel personbiler og funnet at situasjonen blir bedre når antall dieselbiler reduseres. Beregningene viser videre at selv med et totalforbud mot salg av dieselbiler fra 2015, vil Oslo kunne få overskridelser av grenseverdiene for NO2 i 2025. Det er derfor nødvendig at dieselandelen av nybilsalget reduseres dramatisk i årene som kommer, samtidig som det er behov for flere langsiktige tiltak.

- Et trygt valg for både klima og lokal luftforurensning vil derfor være å få på plass en avgiftpolitikk og lokale tiltak som favoriserer bruk av små bensinbiler, hybridbiler og rene elbiler, skriver Britt Ann K. Høiskar og medarbeidere i siste utgave av Allergi i Praksis.

Høiskar K. Sundvor I, Tarrasón L, Endregard G. Luftforurensing i norske byer. Allergi i Praksis nr. 4; 2011: 22-29, pdf >>